Slavko Grum je bil zdravnik, pisatelj in dramatik. Po njem je poimenovana Osnovna šola dr. Slavka Gruma v Zagorju ob Savi, po njem se imenuje tudi ulica v Novem mestu in nagrada za najboljše slovensko dramsko besedilo.

Dr. Slavko Grum se je rodil 2. avgusta 1901 v Šmartnem pri Litiji, kot tretji od štirih otrok Franca in Marije Grum. Zaradi očetove službe so se leta 1906 preselili v Novo mesto, kjer je osnovno šolo obiskoval v frančiškanskem samostanu.

V Novem mestu je končal tudi gimnazijo. Po maturi se je, čeprav sta ga starša prepričevala, naj gre študirat teologijo, vpisal na študij medicine na Dunaju. Bil je dobro seznanjen s psihoanalizo, kar je vplivalo tudi na njegovo pisanje. Tudi sam se je soočal s težavami, trpel je za psihosomatskimi motnjami, zapadel je v eksistenčno krizo in postal odvisen od kokaina.

Obvezni staž je začel opravljati leta 1926 v ljubljanskih bolnišnicah. Delal je v bolnici za ženske bolezni in na psihiatrični kliniki. Želel je delati v domači bolnišnici, a so njegovo željo po premestitvi zavrnili.

Najbolj znano literarno delo dr. Slavka Gruma je drama Dogodek v mestu Gogi, ki jo uvrščamo v vrh slovenskega ekspresionizma. V Beogradu je zanjo prejel drugo nagrado, Narodno gledališče v Ljubljani pa je leta 1929 zavrnilo uprizoritev.

Leta 1946 je skušal storiti samomor. Tri leta kasneje in dan po svojem 48. rojstnim dnevu, 3. avgusta 1949, je zaradi raka na jetrih umrl v izolirnici v Zagorju. Pokopan je v Šmihelu pri Novem mestu.

MD

Foto: arhiv Wikipedije


/