Center za socialno delo (CSD) Zasavje je v  želji, da bi v Občini Zagorje ob Savi seznanili čim širši krog staršev otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, pripravil predstavitev pravic, ki jih lahko uveljavljajo po veljavni zakonodaji.

Predstavitev so v sodelovanju z Osnovno šole dr. Slavka Gruma pripravili v torek 27. septembra, v telovadnici osnovne šole. Informacije sta staršem otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, podali pomočnica direktorja CSD Zasavje, enota Zagorje ob Savi, Adisa Mujčinović in koordinatorica za invalidsko varstvo Maja Renko.

Predstavili sta pravice do otroškega dodatka, dodatka za nego otroka, dela s krajšim delovnim časom, do delnega plačila za izgubljeni dohodek, skrbništva, družinskega pomočnika, osebne asistence, komunikacijskega dodatka, statusa invalida, nadomestila za invalidnost, dodatka za tujo nego in pomoč, pravico gluhe osebe do vavčerjev ter socialnovarstvene storitve CSD.

AM

Foto: arhiv CSD Zasavje