Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil pregled zdravja v posameznih občinah v primerjavi z vrednostmi na državni ravni. Pogledali smo, kje Zagorje odstopa od slovenskih vrednosti in kje se z njimi ujema, na katerih področjih je zdravstveno stanje v Zagorju boljše od stanja v Sloveniji in na katerih slabše.

Zdravstveno stanje

Zagorjani so v povprečju bolniško odsotni tri dni in pol več kot Slovenci nasploh. Zdravila za sladkorno bolezen in povišan krvni tlak prejema več Zagorjanov kot Slovencev, zdravila proti strjevanju krvi nekaj manj, prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj pa je enako kot na državni ravni. Število srčnih kapi in možganskih kapi je v Zagorju manj kot na slovenski ravni – srčna kap prizadene 1,6 Zagorjana na 1000, starih med 35 in 74 let (v Sloveniji 2,1), možganska pa 2,2 Zagorjana na 1000, starih med 35 in 84 let (v Sloveniji 2,6). Več je odkritih novih primerov raka debelega črevesa in danke ter pljuč, manj pa novih primerov raka dojke. Astma je pri otrocih in mladostnikih do 19 let manj pogosta kot na državni ravni, ravno tako klopni meningoencefalitis.

Pomoč na domu prejema nekoliko višji delež Zagorjanov kot na slovenski ravni. Pogostost zloma kolka pri starejših prebivalcih, starih 65 let in več, je na občinski ravni za 0,2 prebivalca nižja kot na državni.

Dejavniki tveganja

Tveganje za težave z zdravjem se začne že pri otrocih. Otroci v Zagorju so v slabši telesni pripravljenosti od slovenskega povprečja. Med njimi je 30,6 odstotka prekomerno hranjenih, v primerjavi s 24,3 odstotka na slovenski ravni. Ta trend se nadaljuje tudi v odraslosti, saj je več odraslih v Zagorju prekomerno hranjenih kot na ravni države.

V transportnih nezgodah se poškoduje enak delež Zagorjanov kot na slovenski ravni. Po številu prometnih nezgod, ki so posledica alkohola, so Zagorjani statistično boljši od Slovencev nasploh – medtem ko je na slovenski ravni takšnih nesreč 9,1 odstotka, jih je v Zagorju 7,3 odstotka.

Preventiva

Kar zadeva raka materničnega vratu ter raka na debelem črevesu in danki, Zagorjanke in Zagorjani niso tako previdni kot drugi Zasavci. Odzivnost v programu Svit (program za odkrivanje raka na debelem črevesu in danki) in presejanost v programu Zora (program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu) sta nižji od slovenskega povprečja.

Umrljivost

Med Zagorjani je smrt zaradi bolezni srca in ožilja ter vseh vrst raka višja kot na ravni države. Tudi umrljivost zaradi samomora je v Zagorju višja kot na državni ravni.

MD

Foto: arhiv Savus