četrtek, 13 junija, 2024

Iz te kategorije

Zagorski svetniki o aktualnih temah

Na svoji 12. redni seji se je v ponedeljek, 16. novembra, sešel Občinski svet Občine Zagorje ob Savi. Svetniki in svetnice so tokrat sejo zaradi epidemioloških razmer opravili na daljavo preko aplikacije Zoom.

V zvezi z epidemijo koronavirusa so na seji na predlog župana Matjaža Švagana sprejeli dva sklepa o pomoči pri premagovanju finančnih težav. Prvi se nanaša na gostinske lokale, potrdili so namreč sklep o oprostitvi plačila najemnin za poslovne prostore za izvajanje gostinske dejavnosti in občinske takse za uporabo javnih površin za postavitev gostinskih vrtov pred lokali. Z drugim so omogočili nemoteno delovanje zagorskih društev, ki so za svoje načrtovane aktivnosti v letu 2020 prejela sredstva iz razpisov, a dogodkov zaradi epidemije niso mogla izpeljati. Društvom denarja ne bo potrebno vračati, ampak imajo do konca junija 2021 čas, da jih porabijo v okviru dejavnosti, za katere so registrirana.

Občinski svet je med drugim opravil tudi prvo obravnavo proračuna za leto 2021, javna razprava se bo zaključila 1. decembra 2020. Do tega datuma lahko zainteresirana javnost ne sedež Občine Zagorje ob Savi pošlje pisne pripombe.

Nadzorni odbor Občine Zagorje ob Savi je svetnike in svetnice seznanil s poročilom o nadzornih pregledih za leto 2019, ki jih je opravil v KS Izlake, Mladinskem centru Zagorje, v OŠ Toneta Okrogarja, Stanovanjskem podjetju Zagorje in Vrtcu Zagorje. NO je ugotovil, da so vse pregledane institucije v letu 2019 poslovale racionalno in v skladu z zakonodajo, pri nekaterih je izdal le nekaj priporočil.

Na seji so opravili tudi drugo obravnavo odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Zasavske regije, potrdili nekaj prostorskih dokumentov in se seznanili s poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje za leto 2019, z analizo varnostnih razmer na območju občine v obdobju 2015 – 2019 in »nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje v skladu z načeli pravičnega prehoda«.

Savus

Foto: arhiv Občina Zagorje

Isti avtor