Kadrovski in drugi strokovnjaki iz Zasavja se zavedajo težave delodajalcev, ki med drugim zaradi zmanj-ševanja stroškov dela, zmanjšujejo tudi število zaposlenih, in težav zaposlenih, ki so na delu preobremenjeni. O skrbi za zdravje zaposlenih, ki vpliva tudi na poslovne rezultate, so se 22. oktobra pogovarjali na posvetu Društva za kadrovsko dejavnost Zasavja. O izkušnjah in dobrih praksah so spregovorili Irena Manfredo, zdravnica, specialistka medicine dela, prometa in športa, dr. Nada Zupan z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je posvet tudi povezovala, in Igor Knez z GZS. Soniboj Knežak je na posvetu predstavil skrb za zdravje zaposlenih v Steklarni Hrastnik, Rosita Razpotnik pa predvsem skrb za preprečevanje mobinga v Etiju. Čeprav brezposelnost v Zasavju počasi pada, je v regiji vse več dolgotrajno brezposelnih oseb. Zaradi njihove nemoči pri zagotovitvi socialne varnosti, je lahko ogroženo tudi njihovo duševno zdravje.
Strokovno delo z brezposelnimi osebami z zdravstvenimi ovirami je predstavila Lijana Vidic Ristič, direktorica ZRSZ OS Trbovlje. Tadeja Nimac s Centra za socialno delo Zagorje pa je predstavila oblike pomoči ljudem v stiski. Predstavila je partnersko povezovanje in izpostavila odločanje o pravici do izredne denarne socialne pomoči za zagotovitev pokritja najnujnejših življenjskih stroškov. Povedala je, da število teh upravičencev narašča, zaskrbljujoče pa je, da so med njimi tudi družine, v katerih je eden od staršev zaposlen. Valentina Uran z Zasavske ljudske univerze je predstavila vključevanje starejših zaposlenih in brezposelnih v različna usposabljanja. Posveta se je udeležila tudi Irena Grošelj Košnik, poslanka SMC, namestnica predsednika Odbora Državnega zbora RS za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki je med drugim povedala, da jo veselijo dobre prakse zasavskih delodajalcev na področju promocije zdravja.

V okviru možnosti si bo tudi sama prizadevala za odpravo anomalije, da vlaganja delodajalcev v zdravje ne bi bila z vidika davčne zakonodaje obravnavana kot boniteta, ampak kot davčna olajšava.

 ZT