Na območju Litije in Šmartnega pri Litiji je gradnja kanalizacije in čistilne naprave znašala skupaj 16 milijonov evrov. Kanalizacijske sisteme financira vsaka občina zase, objekt čistilne naprave pa imata v solastništvu. V Radečah so izgradnjo klasične pretočne biološke čistilne naprave z aerobno stabilizacijo blata kapacitete 3.000 populacijskih enot, ocenili na 1,4 milijona evrov. »Radeče so začele svojo čistilno napravo urejati že pred 25 leti,« je povedal radeški župan Tomaž Režun, »a je projekt zaradi različnih razlogov obtičal. Da je ta danes pri koncu pa gre zasluga in zahvala dobremu sodelovanju vseh štirih občin. Delež občine Radeče je v skupnem projektu relativno majhen, a je za Radečane izjemnega pomena.« V Zagorju ob Savi znaša vrednost zgrajene kanalizacije in centralne čistilne naprave slabih 11 milijonov evrov. Župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan je izpostavil, da gre za prvi večji tovrstni projekt na tem območju, in za projekt, ki povezuje štiri občine v skupnih prizadevanjih za čisto in neokrnjeno naravo, to pa prinaša številne pozitivne posledice.

Tatjana Polanc Kolander