Ob začetku šolskega leta smo pripravili pregled, kaj je novega na zasavskih srednjih in osnovnih šolah ter vrtcih v novem šolskem letu. Danes je na vrsti Vrtec Zagorje ob Savi, odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala njihova ravnateljica Darja Rakovič. Jutri bomo objavili odgovore iz Vrtca Čarobni gozd na Dobovcu.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v vaših prostorih? Katera, kakšna je vrednost?

V našem vrtcu smo do 1. septembra opravili vzdrževalna dela oziroma odprava posledic vremenskih ujm na strehah enot vrtca, popravili vodovodne napeljave v enoti Kekec, obnovili talne označbe na parkirišču enote Smrkci, oprali betonske ograje pri enoti Smrkci, nabavili industrijski sušilni stroj za pralnico vrtca (v enoti Ciciban), zamenjali dotrajane pipe in straniščne školjke v enoti Ciciban, nabavili omare za shranjevanje materiala v prostorih vrtca v PŠ Čemšenik in v PŠ Mlinše, nabavili manjkajoče pohištvo za igralnice (drugačna starostna struktura otrok; več oddelkov prvega starostnega obdobja), nabavili jedilne posode in pribor za otroke, nabavili perilo za otroke prvega starostnega obdobja in posteljnine za ležalnike, izdelali in opremili prostor za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom in senzorne sobe v enoti Smrkci. Okvirna skupna vrednost opravljenih del je 22.000 evrov.

Na vseh pipah v vrtcu smo namestili še aeratorje (mrežice za pipe, ki pripomorejo k varčevanju z vodo ter prihranijo denar pri oskrbi s pitno vodo in odvajanju ter čiščenju odpadnih voda), ki jih je v vrednosti 1.700 evrov financirala ustanoviteljica vrtca Občina Zagorje ob Savi.

Koliko otrok bo v letošnjem vrtčevskem letu obiskovalo vaše vrtce in v koliko oddelkih in katerih vrtcih?

V tem vrtčevskem letu je v naš vrtec vključenih 681 otrok. Oblikovali smo 37 oddelkov, od tega 15 prvega starostnega obdobja, tri kombinirane in 19 oddelkov drugega starostnega obdobja. Še naprej bomo delovali v petih enotah (Maja, Center, Smrkci, Ciciban in Kekec). Pet oddelkov vrtca bo delovalo v podružničnih šolah; po dva v PŠ Kisovec in PŠ Mlinše ter eden v PŠ Čemšenik.

Koliko od teh je novih v vrtcu?

V vrtec letos vstopa 156 novincev.

 

 

Kako ste se pripravili na novo vrtčevsko leto?

S pripravami smo začeli po prvomajskih počitnicah. Dogovorjeno na zboru delavcev, vzgojiteljskem zboru, sestankih kolegijev, sestankih sveta staršev in sveta vrtca ter s predstavniki občine ustanoviteljice uspešno teče.

 

Imate v letošnjem vrtčevskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane s vrtcem (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)?

Sodelovanje z lokalno skupnostjo bo tudi letos raznoliko in obsežno. Vključili se bomo v projekte, ki obogatijo in nadgradijo delo z otroki v vrtcu.

Junija letos smo v enoti Smrkci odprli prvo (fotografsko) razstavo, namenjeno širši skupnosti. Ob deseti obletnici navedene enote, ki jo bomo obeležili v letu 2024, bodo stene vrtca, poleg otroških izdelkov, ponovno krasile umetniške stvaritve. Praznovali bomo tudi v enoti Maja in sicer 40. obletnico.

Se boste v letošnjem letu lotili kakšnih večjih vsebinskih projektov?

Nadaljevali bomo z izvajanjem prednostne naloge s področja glasbe in se osredotočili na kulturno dediščino. Poudarek pa bo tudi na vzgoji za internet.

 

Kaj pogrešate (morda ureditev kakšnih prostorov, posodobitev, gradnjo česa novega, posodobitev programov itn.), kaj bi radi spremenili, izboljšali?

Zelo si želimo dokončanje prostorov v naši največji enoti Smrkci.

 

 

Kako je s kadrom. Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu, ste zaposlovali na novo, je dovolj kadrovskega potenciala?

V vrtcu je trenutno 130 zaposlenih. Na novo nismo zaposlovali, ker se število oddelkov ni spremenilo. Kadra za delo z otroki v oddelkih je trenutno dovolj, težave pa imamo vrtci pri iskanju oz. zaposlovanju vzgojiteljev za zgodnjo obravnavo in tehničnih delavcev.

BS

Foto: arhiv Savus