V osnovnih šolah in vrtcih tudi poleti ni dolgčas. Zvoke na hodnikih, polnih učencev, zamenjajo glasovi orodja. Delavci opravljajo vzdrževalna dela in pripravljajo prostore na novo šolsko leto. Tako bodo septembra poleg učencev tudi šole in vrtci prežeti s svežo energijo in pripravljeni na dogodivščine, ki jih prinaša osvajanje novih znanj.

Tudi v trboveljskih osnovnih šolah in vrtcih bodo opravili tekoča vzdrževalna in sanacijska dela ter generalno čiščenje vseh prostorov. Jeseni bodo v trboveljskih vrtcih male nogice cepetale po obnovljenem parketu v enoti Mojca in Barbara ter zamenjanih talnih oblogah v enoti Ciciban, kar bo zagotavljajo večjo varnosti otrok. V enoti Ciciban bodo prenovili sanitarije med dvema igralnicama.

Na Osnovni šoli Tončke Čeč bodo zamenjali vrata učilnic v zgornjem nadstropju, obnovili tlake v dveh manjših učilnicah ter namestili dodatne klopi v hodniku pritličja. Na Osnovni šoli Ivana Cankarja bodo zamenjali garderobe za prvo triado, namesto obešalnikov bomo namestili omarice, eno učilnico bodo opremili z novo opremo. V učilnici za tehniko in tehnologijo, hodniku v kletnih prostorih in spodnjem stopnišču bodo sanirali stene. Na Osnovni šoli Trbovlje bodo na matični šoli staro gospodinjsko učilnico preuredili za delo z učenci prve in druge triade, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Preuredili bodo kabinet tehnike za individualno delo z učenci. Dokupili bodo tudi šolske garderobne omarice. Na podružnični šoli Alojza Hohkrauta bodo prebarvali vrata zbornice, kuhinje in učilnice, kjer gostijo vrtec.

Na Osnovi šoli Trbovlje bodo pričeli urejati učilnico z računalniško podprtimi tehnologijami, ki bo zaživela v naslednjih treh letih.

Savus

Foto: arhiv OŠ in vrtca