Občina Hrastnik kot prva občina v Zasavju uvaja nov mehanizem vključevanja občanov v odločanje o naložbah – participatorni proračun. Za pilotno izvedbo je bila izbrana krajevna skupnost Podkraj, kjer danes, v nedeljo, 17. novembra, prebivalci v prvi krajevni skupnosti v Zasavju odločajo na glasovanju o participatornem proračunu. 

Participatorni proračun

Občina Hrastnik letos kot prva zasavska občina uvaja participatorni proračun. Gre za sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi soodločajo občanke in občani. V letošnjem letu se bo glasovanje izvedlo le v KS Podkraj, naslednje leto pa v vseh krajevnih skupnostih v občini. Do oktobrskega roka so krajani in krajanke lahko oddali predloge – na Občini so jih prejeli trinajst. Občinske strokovne službe so vse prispele predloge pregledale in pripravile ocene stroškov. Nastal je seznam predlogov, o katerih odločajo krajani in krajanke KS Podkraj. Nnekaj predlogov je bilo enakih, zato je končno število za glasovanje manjše od oddanih.

Kdo bo lahko glasoval?

Glasovanja se lahko udeležijo vsi občani in občanke, ki so na dan glasovanja dopolnili vsaj 16 let starosti in imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju KS Podkraj. Vsak glasuje za en predlog. Iz proračuna Občine Hrastnik za leto 2020 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju prejeli največ točk, vse do skupne vrednosti projektov v finančnem okvirju. Če bodo po tem ključu na posameznem območju ostala nerazporejena sredstva, bo v financiranje poleg teh uvrščen tudi najvišje uvrščen predlog, ki ga bo s preostalimi sredstvi še mogoče financirati. Višina sredstev, ki bo zagotovljena za izvedbo izbranih projektov v proračunu Občine Hrastnik,  je 6.000 evrov v letu 2020.

Odločanje o štirih predlogih

Prvi predlog je ureditev obstoječega večjega zapuščenega vrta in poraščenega zemljišča v makadamsko območje, ki bo lahko v naslednjih fazah nadgrajeno v otroško igrišče.

Drugi predlog je ta, da na lokaciji obstoječega zapuščenega vrta uredijo teren in postavijo nadstrešek z enokapno streho, ki bi zagotavljal senco in izvedbo prireditev tudi ob dežju.

Tretji predlog je ureditev obstoječega travnatega in poraščenega zemljišča v makadamsko območje, ki bi v času prireditev v KS Podkraj služilo kot parkirišče za potrebe obiskovalcev. Del parkirišča bi omogočal tudi dostop do opuščene »cicke«, ki bo v prihodnosti urejena kot del dediščine v KS Podkraj.

In četrti predlog: vzpostavitev galerije v zgornjih prostorih KS Podkraj. Vsebinska nit galerije bi bila predstavitev lokalnih tematik izgnanstva, udarniškega dela, zgodb že preminulih krajanov ipd.

Savus

Foto: arhiv Savus/TPK