Kot so ob podpisu povedali, je zaradi staranja prebivalstva v Sloveniji blaginja vseh prebivalcev Slovenije dosegljiva samo ob tesnem medgeneracijskem sodelovanju in enakovredni skrbi za vse generacije. Tehnološki napredek in digitalizacija ustvarjata potrebo po učenju v vseh starostnih obdobjih in medgeneracijskem prenosu znanja.

S pogodbo so se zavezali, da si bodo skupaj prizadevali za informiranje javnosti in ozaveščanju javnosti o pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja pri soočanju z družbenimi  izzivi. Dotaknili se bodo različnih vprašanj obeh generacij, ki se nanašajo na vzgojo in izobraževanje, sisteme varstva otrok, štipendijsko politiko, stanovanjsko politiko, zaposlovanje in trg dela, politično in družbeno participacijo, socialni položaj mladih in starejših, zdravstvo, pokojninski sistem ter še veliko drugih.

Svoje skupno delovanje bodo usmerili predvsem v predlaganje ukrepov in spremljanje upoštevanja interesov mladih in starejših v politikah na državni ravni, v obravnavanje in dajanje mnenj k predlogom zakonov in drugih predpisov ter ukrepov Vlade Republike Slovenije, ki se nanašajo na področja mladih in starejših, v razpravljanje in dajanje mnenj pristojnim institucijam o aktualnih vprašanjih mladih in starejših, dajanje pobud in predlogovza urejanje posameznih vprašanj na področju mladih in starejših.

Prepričani so, da jim bo samo s skupnimi močmi in sodelovanjem uspelo doseči začrtane cilje in ohraniti ter izboljšati socialno in dohodkovno varnost celotne družbe.

ZT