V ponedeljek, 29. maja, se je na svoji 81. seji sestal Svet Zasavske regije. Udeležili so se ga vsi člani Sveta: predsednica Jasna Gabrič, Matjaž Švagan in Miran Jerič, zasavski poslanci Irena Grošelj Košnik, Vojka Šergan in Ivan Hršak ter poročevalci dr. Barbara Lampič (Filozofska fakulteta), Duška Radovan (Direktorat za regionalni razvoj), Helena Požun, Rok Zupanc (direktor CSD Trbovlje) in Slavi Gala (predsednica partnerstva LAS Zasavje).
Na seji so pregledali sklepe prejšnje seje, ki so se nanašali na težave pri zagotavljanju zdravniške oskrbe in nujne medicinske pomoči v Zasavju. Zasavski poslanci so zagotovili, da se na teh področjih pripravljajo spremembe predpisov o zagotavljanju nujne medicinske pomoči in specializaciji zdravnikov, ki bodo odpravile ali pa vsaj omilile omenjene težave.

Dr. Barbara Lampič in Duška Radovan sta predstavili projekt o celoviti metodologiji izdelave aplikacije za evidenco degradiranih površin, ki jih je zaradi posledic rudarjenja veliko tudi v Zasavju. Aplikacija bo omogočila boljši pregled nad površinami in pripomogla k njihovi sanaciji ter  revitalizaciji, kar je tudi cilj države in lokalnih skupnosti. Helena Požun je predstavila svoj projekt za ustanovitev Zasavskega dnevnega centra za otroke in mladostnike, ki bi nudil psihosocialno podporo otrokom in mladostnikom iz socialno šibkih družin in ranljivejših skupin prebivalstva. Svet regije je projekt načelno podprl, vendar zanj zaradi slabega finančnega položaja občin ni mogel ponuditi finančne pomoči. Rok Zupanc je predstavil osnutek Regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2017-2018. Svet regije je podprl program Območne obrtne zbornice Hrastnik za delovanja partnerstva LAS v letu 2017 ter potrdil Matjaža Švagana za podpredsednika Sveta regije.

ZT

Prejšnji članekStepla sta se na vlaku
Naslednji članekUčili so se rolanja