Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) je 7. decembra na sedežu agencije v Zagorju ob Sav pripravila sestanek vseh organizacij, članic Regionalne razvojne mreže.

Direktor RRA Jani Medvešek je udeležencem podrobneje predstavil program Evropske kohezijske politike 2021-2027, s poudarkom na petih glavnih ciljih:

  1. Pametna Evropa,
  2. Zelena, okolju prijaznejša, nizkoogljična Evropa,
  3. Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti,
  4. Družbena Evropa z izvajanjem evropskega stebra pravic
  5. Evropa, bližje državljanom, ki bodo predstavljali gonilno silo naložb v obdobju 2021 – 2027 ter poseben program, ki ima svoj specifičen cilj, to je Sklad za pravični prehod.

Vodja nastajajočega Centra za pravični prehod Martin Šikovc je predstavil možnosti za vključevanje vseh deležnikov v aktivnosti, povezane z izvajanjem Območnega načrta za pravični prehod (ONPP), ki predstavlja strateško osnovo za črpanje sredstev iz Sklada za pravični prehod. Predstavil je tudi vsebine, ki se nanašajo na sklad na področju ravnanja s človeškimi viri (kakovostno in dostopno učenje, vseživljenska karierna orientacija in usposabljanje ter uvajanje krožnih vsebin v vzgojno izobraževalnih zavodih).

Savus

Foto: RRA