V Zagorju je pričel delovati nov semafor na križišče regionalne ceste Zagorje – savski most in odcepa proti železniški postaji.

Novi semafor v križišču pri zagorski železniški postaji od danes naprej normalno deluje. Iz Občine Zagorje so zaželeli vsem udeležencem v cestnem prometu srečno in varno pot. Semafor so postavili na regionalni cesti R1-222 med Zagorjem in mostom čez Savo zaključena pri odcepu za železniško postajo. Semafor sedaj urejuje promet na vpadnici v Zagorje, kjer je tudi prehod za pešce in kolesarje. Cestišče iz središča Zagorja do mostu so v zadnjih letih posodobili, poskrbeli za novo preplastitev in ureditev. Ob glavni regionalni cesti so Zagorjani uredili tudi kolesarsko stezo po trasi bivše železniške proge, po kateri so iz nekdanje separacije v Toplicah vozili premog na železniško postajo Zagorje.

Savus

Foto: arhiv Občine Zagorje