Člani občinskega združenja slovenskih častnikov Hrastnik so opravili inventuro za leto 2021. V petek, 18. marca, so izvedli redni letni volilni zbor članov. Zbora se je udeležilo je 52 članov. Povabilu na zbor članov so se odzvali tudi gostje sorodnih združenj in drugih DVO.

Med gosti so bili prisotni regijski koordinator ZSČ za Zasavje Martin Šuštar, predsednik OZSČ Zagorje ob Savi Jože Priman, sekretar OZSČ Trbovlje Franci Ceferin, član predsedstva OZSČ Laško Ivan Vudrag, član predsedstva OZVVS Zasavje Martin Pust, član PVZ Sever Zasavje Ivo Vučetič ter član OO ZB NOB Hrastnik Drago Funkl.

Predsednik združenja Gorazd Hafner je v poročilu poudaril, da je združenje kljub omejitvam zaradi COVID-19 izvedlo veliko planiranih in dodatnih aktivnosti. Posebej je izpostavil prioritete delovanja združenja – izvedbo dogodkov iz vojaško strokovnega področja. Zbor je razrešil stare organe združenja, prisotni so izvolili nove organe združenja. Predsedstvo združenja bodo sestavljali: predsednik Gorazd Hafner, podpredsednik Igor Pogačnik, sekretar Tomaž Tauses, blagajničarka Anita Vavtar Abram in člani Gregor Hafner, Zdenko Ladiha, Gregor Koritnik, Rudi Senčar in Ivan Zore ml..

Sprejeli so tudi letni program dela in finančni načrt. Predsednik združenja je predstavil programske prioritete in cilje združenja za letošnje leto: vojaško strokovna dejavnost, delo z mladimi in novimi kandidati za članstvo ter predstavitvi združenja širši lokalni javnosti.

Ob zaključku so najbolj dejavnim članom združenja predala Martin Šuštar in Gorazd Hafner. Pisno priznanje ZSČ sta prejela Igor Zavrašek in Matjaž Tauses, bronaste medalje ZSČ pa Gregor Koritnik, Miladin Rakič, Gorazd Hafner, Igor Pogačnik in Ivan Zore ml. Zlato medaljo ZSČ je prejel Rudolf Senčar, častni znak ZSČ pa Maksimiljan Rak in Andrej Mlinar. Častni znak ZSČ za sodelovanje pa je prejela Območna organizacija RK Hrastnik.

Jani Zore

Foto: Jani Zore