Odjemalci toplotne energije v Trbovljah lahko izberejo možnost akontativnega plačevanja ogrevanja, s čimer breme višjega stroška v ogrevalni sezoni porazdelijo na obdobje desetih mesecev. Na ta način tudi tisti, ki jih višji zneski v ogrevalni sezoni najbolj bremenijo, nekoliko lažje nosijo mesečne stroške. Za omenjeni način plačevanja se lahko odloči vsak odjemalec, ki je lastnik oziroma najemnik stanovanjske enote.

Akontativno plačevanje ogrevanja

Ob zaključku ogrevalne sezone in pred začetkom nove je pravo obdobje za vzpostavitev akontativnega plačevanja ogrevanja. Uporabniki, ki želijo vzpostaviti tak način plačevanja, to lahko storijo še do 6. julija, in sicer lahko pošljejo elektronsko sporočilo na info@komunala-trbovlje.si oziroma pokličejo na 03 56 53 113 (informacije). Plačevanje se začne z mesecem julijem za prihodnjo sezono in traja do aprila naslednje leto.

Omenjeni izračun se nanaša na stroške ogrevanja prostorov, stroški ogrevanja vode pa nastajajo skozi vse leto in se obračunavajo ločeno.

Ogrevanje poleti ali kaj plačujemo izven ogrevalne sezone

Ogrevanje delimo na ogrevanje tople vode in ogrevanje prostorov, oboje pa se deli še na fiksni del, to je priključna moč, ki se plačuje vse leto in kjer so zajeti fiksni stroški, kot so najemnine in amortizacija, ter variabilni del, torej dejansko porabo energije za ogrevanje tople vode in ogrevanje prostorov. V poletnem času, ko ni kurilne sezone, ne plačujemo ogrevanja prostorov, plačujemo pa ogrevanje tople vode ter stalni strošek – priključno moč za ogrevanje tople vode in priključno moč za ogrevanje prostorov.

POMEMBNO! Dosledno javljanje stanja tople vode

Odjemalci, ki stanja tople vode ne sporočajo redno, imajo lahko močno povečan strošek tople vode. Če dosledno javljanje stanja ni možno, svetujemo vgradnjo vodomera z modulom za daljinsko odčitavanje. Veljavnost modula je približno 10 let, veljavnost vodomera pa 5 let. Naročilo je možno na Komunali Trbovlje, za vse informacije pa je na voljo telefonska številka 03 56 53 126.

PR objava