ponedeljek, 27 maja, 2024

Iz te kategorije

PRONACUL prinaša v Zasavje četrt milijona evrov

Regionalna razvojna agencija Zasavje je bila uspešna na razpisu v 1,8 milijona evrov vrednem projektu šestih držav, namenjenem spodbujanju naravne in kulturne dediščine na zavarovanih območjih.

Zasavje je v fazi prestrukturiranja. Po več kot dveh stoletjih se poslavlja od premogovništva in proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv. Katero smer bo ubralo? S katerimi novimi vsebinami naj zapolni prostor, katerega velik del se nahaja na zavarovanih območjih Nature 2000 in od rudarjenja degradiranih območjih? »Eno od rešitev vidimo v sodelovanju različnih subjektov z jadransko-jonskega območja, ki si prizadevajo za nadaljnji razvoj v smislu »eko« vlaganj v trajnostni turizem,« je povedal vodja projekta PRONACUL, Andraž Malovrh z Regionalne razvojne agencije Zasavje (RRAZ). Dodal je še, da se v državah, od koder izhajajo partnerji, nahajajo znamenitosti, ki bodisi sodijo pod zaščito organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO), bodisi so pod varstvom posebnih varstvenih območij Natura 2000, ali pa bodo postale zaščitena območja v sklopu pilotnih aktivnosti projekta. Malovrh: »Glavni cilj projekta je učinkovito upravljanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine za namene, ki ustrezajo sodobnemu času in razvojnim načrtom območij, na katerih se nahajajo.«

»PRONACUL je produkt, ki je nastal »znotraj hiše« na podlagi znanja in izkušenj zaposlenih na Regionalni razvojni agenciji Zasavje, ki je tudi vodilni partner projekta,« je sodelavce pohvalil direktor RRAZ Jani Medvešek. »Skupni proračun projekta znaša skoraj 1,8 milijona evrov, od tega bo Evropa sofinancirala dobrega 1,5 milijona evrov. V naslednjih dveh letih bo tako Zasavje za spodbujanje naravne in kulturne dediščine deležno dobrih 250.000 evrov,« je izpostavil Medvešek.

Regionalna razvojna agencija Zasavje je vlogo oddala v okviru drugega razpisa za zbiranje projektnih predlogov programa Interreg Adrion pod prioritetno osjo Okolje – trajnostna regija; Programska prioriteta specifičnega cilja glede spodbujanja trajnostne valorizacije in ohranjanja naravne in kulturne dediščine kot sredstev za rast na jadransko-jonskem območju.


Partnerji v projektu PRONACUL

 • Razvojna agencija Gal Venezia Orientale, Italija
 • Turistična zbornica mesta Reka, Hrvaška
 • Zbornica Ilia, Grčija
 • Regija Jonski otoki, Grčija
 • Podjetniško in poslovno združenje LiNK, Bosna in Hercegovina
 • Univerza v Novem Sadu, Fakulteta za znanost, Srbija
 • Agencija za razvoj majhnih in srednje velikih podjetij mesta Trebinje, Bosna in Hercegovina
 • Turistična zbornica zagrebške županije, Hrvaška
 • Občina Raška, Srbija
 • Metropolitansko mesto Bologna, Italija
 • Center za pospeševanje podjetništva Piran, Slovenija

Projektne aktivnosti se nanašajo na petnajst pilotnih območij, na katerih so že ustanovljeni grozdi, ki vključujejo lokalne, regionalne, nacionalne in transnacionalne akterje s področja turizma. Na nekaterih pilotnih območjih so načrtovane investicije s posebnim inovativnim oziroma demonstrativnim značajem; eno teh bo v podobi električnega vozila za prevoz obiskovalcev in lokalnega prebivalstva deležno tudi območje občine Zagorje ob Savi.

V sklopu projekta bo poleg virtualne zbornice, ki bo delovala prek spletne platforme kot posvetovalno telo za razvijalce turizma, kjer bodo partnerji izmenjavali izkušnje in dobre prakse pri upravljanju naravne in kulturne dediščine, vzpostavljena tudi regionalna tematska pot, ki se bo s partnerskimi destinacijami povezala v regionalno tematsko pot, katere cilj je umestitev med Kulturne poti Sveta Evrope, kjer kraljuje znameniti španski El Camino.


Pridruženi partnerji in podporniki v projektu PRONACUL

 • Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi
 • Naravni park Žumberak – Samoborsko gorje
 • Občina Zagorje ob Savi
 • Občina Koper
 • Krajinski park Strunjan
 • Eko krog – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo

V občini Zagorje, ki že od samega začetka podpira projekt, se nahaja šest zavarovanih območij Nature 2000. Raztezajo se od Podkuma, prek Čemšeniške planine, Rebri, Medije, Kotredeža do Trojan. Podžupan občine Zagorje Mitja Adamlje je prepričan, da bo projekt dal pozitivni pospešek turizmu v naši regiji: »O turizmu je bilo v Zasavju veliko napisanega in povedanega, ljudje pa so upravičeno kritični, da je vidnih rezultatov premalo. Projekt PRONACUL, ki ga je RRA uspešno pridobila, nam daje priložnost, da dosežemo konkretne premike na področju trajnostnega turizma.«

Ob Mediji ležijo Medijske toplice, ki jih v naslednjih letih čaka nov investicijski cikel, pod Čemšeniško planino pa domuje Center šolskih in obšolskih dejavnosti Prvine. Slednjo bo z območji Nature 2000 povezovalo električno vozilo. Izhodiščno točko bo imelo v središču mesta, od koder bo krenilo na zagorsko tematsko pot mimo obnovljenega rudniškega rova ob mostu ljubezni, do Rudarskega muzeja v Kisovcu, ki deluje pod okriljem Kulturnega centra Delavski dom Zagorje in do območij Nature 2000. S prepletom naravne in kulturne dediščine bo zaokrožilo zagorsko turistično ponudbo ter jo nadgradilo s cilji zelene politike: z manj izpusti CO2 in prašnih delcev v zrak.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v sklopu Programa Interreg ADRION.

PR objava

 

Isti avtor