Zavod za mladino in šport Trbovlje sodeluje v projektu Learning from the past, katerega cilj je povečati mednarodno sodelovanje, predanost evropskim vrednotam miru, enakosti in človekovim pravicam.

Prostovoljci vsake partnerske organizacije so v preteklem letu raziskali kulturno dediščino lokalnega ali nacionalnega okolja pri čemer so uporabljali zgodovinske ustne vire, pisne vire iz lokalnih arhivov, muzejev in ustanov, ki pričajo o pozivih k miru, mirovnih dogodkih, boju proti represiji ali nestrinjanju s splošnim mnenjem v obdobju med leti 1914 in 1946. Posamezne dogodke smo skupaj opisali in zabeležili v interaktivnem zemljevidu.

V naslednjem koraku je vsaka organizacija skupaj z mladimi interpretirala eno izmed zgodb skozi umetniška orodja (uporabili so video, gledališče, slikanje) ter na ta način prispevali k bolj interaktivnem in neformalnem pristopu do učenja. Naša ekipa se je skozi delavnico intuitivnega risanja odzvala na zgodbo trboveljskih Slavčkov ter interpretirala, kaj za njih pomeni glasba danes. Rezultati projekta bodo objavljeni na spletni strani ZMŠT.

PR objava