Nizke zimske temperature lahko povzročijo okvaro vodomerov, zato lastnikom vodovodnih priključkov svetujemo, da preverijo toplotno zaščito svojih vodomernih jaškov. Vodomerni jaški z vodomeri so namreč v lasti uporabnikov, ki nosijo tudi stroške vzdrževanja in popravil.

Če imate zunanji jašek z vodomerom, vam priporočamo, da preverite, ali je notranjost jaška (vključno s pokrovom) ustrezno toplotno izolirana ter vodomer morda še dodatno toplotno zaščiten z izolacijskim materialom (pena, izolacijska folija, stiropor, volna …). Kot preventivni ukrep ob morebitnih zelo nizkih zunanjih temperaturah priporočamo, da zagotovite vsaj občasni pretok vode po internih instalacijah ter redno preverjate stanje instalacij in vodomera.

Posebno pozornost velja nameniti rednemu nadzoru vodovodnih instalacij v objektih, ki niso v stalni uporabi (počitniški objekti, vikendi itd.). Če teh objektov v zimskem času ne uporabljate, vam priporočamo, da vodo zaprete in izpraznite notranje instalacije. S tem boste preprečili zadrževanje in zamrzovanje vode v objektu ter morebitne poškodbe, ki bi ob tem nastale.

V primeru okvare čim prej pokličite na dežurno telefonsko številko vodovoda 041 758 568.

PR objava