V torek, 15. junija, se je iztekla epidemija COVID-19, hkrati je prenehal veljati tudi Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja in preprečevanje širjenja okužbe v upravnih zadevah. Od 16. junija ni več mogoče oddajanje vlog po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom.

Z iztekom epidemije preneha mesečno avtomatično podaljšanje pravic iz javnih sredstev. Za letne pravice centri za socialno delo odločajo o podaljšanju pravic po uradni dolžnosti (v obliki informativnega izračuna ali odločbe). Za mesečne pravice (pravica do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev ali subvencije najemnine), ki se iztečejo v mesecu juniju, morajo upravičenci do 30. junija vložiti vlogo za podaljšanje pravice, da ne bo prišlo do prekinitve upravičenosti.

Od 1. julija dalje začneta roka za dokazovanje namenske porabe izredne denarne socialne pomoči in za predložitev dokazil, ki sta se iztekla v času razglašene epidemije, teči znova. Pri vlogah za denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, kritje razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in subvencijo najemnine, vloženih v mesecu juniju 2021, se premoženje (razen prihranki in vrednostni papirji) še vedno ne upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja. Od 1. julija 2021 dalje, pa se premoženje ponovno upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja.

Savus

Foto: arhiv Savus

Prejšnji članekTrboveljčanom devet medalj
Naslednji članekPriprave na praznovanje že tečejo