Ob smrti člana sklad svojcem izplača finančna pomoč in se jim s tem olajša plačilo pogreba. Največ članov je bilo v SPS vključenih leta 1990, kar 13.547. V začetku letošnjega leta je bilo vključenih 8.425 članov. V obdobju delovanja je umrlo 8.248 članov, na novo pa je bilo vključenih 8.683. Število članov se je v zadnjih desetih letih znižalo zaradi izstopov in neplačevanja članarine, kar je tudi posledica socialne stiske.

Kjub zniževanju števila članov sklad deluje stabilno. Zadnjih 10 let znaša letna članarina 15 evrov na člana, posamezno izplačilo iz sklada pa znaša 600 evrov. Upravni odbor SPS, ki spremlja gibanje članstva in vplačila članarin, prilagaja pravila delovanja trenutnim razmeram. Zaradi zmanjševanja števila članstva je UO omogočil včlanitev v sklad tudi svojcem članov. »Seveda si želimo, da bi se v sklad vključili tudi mladi ali njihove družine in pa mladi podjetniki. Vsem našim članom želimo dolgo in zdravo življenje,« poudarja predsednik DUT Janez Malovrh, a opozarja, da ob nevarnostih, ki prežijo na človeka in finančni stiski, posmrtninski sklad mnogim olajša vsaj stroške v času, ko so prizadeti zaradi izgube svojega najbližjega. Sklad pa pomeni tudi ohranjanje solidarnosti, ki je zgodovinska tradicija delavskih revirjev.

ZT