torek, 23 aprila, 2024

Iz te kategorije

Poredoš novi član OS Zagorje

Poredoš novi član OS Zagorje

Na seji Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi 18. marca so mandat za člana potrdili Vladimirju Poredošu. Aleš Šabeder je dobil pozitivno soglasje k imenovanju za direktorja Zdravstvenega doma Zagorje.

Na seji so najprej potrdili mandat novemu članu Občinskega sveta iz liste Zagorje gre naprej. Ivan Potočnik se je odpovedal članstvu v OS, naslednji na listi Sergej Smrkolj mandata ni sprejel, zato so za novega člana OS potrdili Vladimirja Poredoša.

Občinski svetniki so med drugim podali soglasje ustanovitelja k imenovanju novega direktorja Zdravstvenega doma. Aleš Šabeder je v kratkem nagovoru poudaril predvsem to, da se bo zavzemal za dobre odnose tako v ZD, z lokalno skupnostjo, zdravstvenimi ustanovami v regiji in bolnišnicami.

Župan Matjaž Švagan je v okviru rednega poročanja o tekočih aktivnostih v občini predstavil dogajanja, o katerih smo že spregovorili. Poudaril pa je še, da je kolesarska steza skozi zagorsko dolino že v uporabi, saj ima uporabno dovoljenje.

Svetniki so sprejeli še nekaj sklepov o imenovanjih v javnih zavodih, soglašali so s spremembami pravil javnega zavoda Zasavska ljudska univerza, statuta Regionalne razvojne agencije in odloka o ustanovitvi Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje. Sprejeli so tudi sklep o dopolnitvi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine in potrditvi lokacijskih prevetritev za nekatera območja občine.

Savus

Foto: arhiv Savus


 

Isti avtor