Med 28. avgustom in 8. septembrom 2023 poteka nacionalna preventivna akcija Varno v šolo. Letošnji slogan nosi sporočilo: srce prometne varnosti smo vsi. Slovenska policija na začetku vsakega šolskega leta opozarja, da je na cesti veliko razigranih otrok, ki še ne poznajo nevarnosti v prometu.

»Otroci spadajo med šibkejše udeležence v prometu, zato moramo biti nanje še posebno pozorni. Med šolskim letom na cestah srečujemo otroke veliko pogosteje kot med počitnicami in mnogi izmed njih se v šolo podajo prvič. Skrb za tiste, ki prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo na šolski poti in v vsakdanjem prometu, je izredno pomembna. Ob tem seveda ne smemo pozabiti na učence, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šolo in so še razigrani.

Kot prometni udeleženci so otroci nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje (predvsem prometne znake, ki obveščajo o varni hoji), poleg tega pa ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. Za njihovo varnost moramo skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu. Zlasti vozniki moramo še posebno skrbno paziti nanje, starši pa bodimo njihov vzor. Pomembno je

tudi, da previdno in vzorno ravnamo preko celega leta in ne samo ob začetku šole,« so zapisali na Policijski upravi Ljubljana.Nekaj nasvetov za starše:

– Čim več časa namenite prometno-varnostni vzgoji svojih otrok. Seznanite jih z osnovnimi prometnimi pravili (pomen barv na semaforju, možne nevarnosti na šolski poti …).
– Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, in to ne le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu.
– Ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled svojim otrokom. Pomislite, kako sami prečkate cesto. Ali uporabljate varnostne pasove, skrbno parkirate, vpričo svojih otrok telefonirate med vožnjo?
– Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažajte zavarovane v ustreznih sedežih, primernih njihovi starosti in telesni teži. Tudi sami se vedno pripnite.
– Poskrbite, da bodo otroci vstopali v avto in izstopali iz njega na tisti strani, ki je obrnjena stran od drugih vozil in prometa. Mlajšega otroka starši iz vozila vzemite sami.

Nekaj nasvetov za voznike:

– Kot udeleženci v prometu bodite na otroke in njihovo nepredvidljivost še posebno pozorni.
– Temu prilagodite tudi način svoje vožnje. V bližini šolskih poti zmanjšajte hitrost vožnje. Vozite še posebno previdno, počasi in z zadostno varnostno razdaljo.
– Še posebno pozorni bodite v bližini vrtcev, šol in krajev, kjer se morda igrajo otroci (na primer na ulicah, parkiriščih).
– Pešcem odstopite prednost, da bodo lahko varno prečkali cesto.
– Parkirati morate pravilno, saj z nepravilno ustavitvijo ali parkiranjem lahko ne samo ovirate, temveč tudi ogrožate otroke in druge pešce.
– Med vožnjo se izogibajte uporabi mobilnega telefona, saj nevarno preusmerja pozornost s ceste in dogajanja v prometu.

Policija opozarja, da naj si vsi skupaj prizadevamo za varno šolsko in obšolsko okolje, kamor spadajo šolske poti, igrišča, športni objekti, prireditveni prostori ter drugi javni kraji, kjer se zadržujejo otroci in mladostniki.

Apelirajo na vse starše, učitelje, pedagoške delavce, športne trenerje, zaposlene v raznih mladinskih organizacijah, ki pri svojem delu prihajajo v stik z otroci in mladostniki, naj bodo pozorni na znake, ki bi lahko nakazovali, da je otrok v šolskem, socialnem ali spletnem okolju žrtev medvrstniškega nasilja ali da je v stiski. K prijavi tako ne pozivamo le žrtve, temveč tudi vse tiste, ki so stisko, znake nasilja ali nasilje  opazili ali mu bili priča. Enako velja za vrstnike in sošolce, ki naj v imenu žrtve poiščejo pomoč, delijo informacijo o stiski vrstnika in mu tako zagotovijo varnost, saj žrtev včasih ne zmore ali ne zna sama poiskati pomoči.

Le z odgovorno in strpno udeležbo v prometu lahko otrokom zagotavljamo varnost na njihovih poteh.

Savus

Foto: Ministrstvo za notranje zadeve