V Hrastniku za širitev Steklarne in TKI Hrastnik urejujejo Obrtno-industrijske cono v spodnjem delu Hrastnika, v urejanje se je močno vključila tudi Občina Hrastnik. Nasproti steklarne in kemične tovarne je stroka leta 1985 dolgoročno načrtovala razvoj storitvenih dejavnosti. V občinskem prostorskem načrtu pa je bilo območje že pred začetkom projekta opredeljeno kot gospodarska cona.

Projekt bo vplival na družbeni razvoj Hrastnika, vzpodbudil bo tudi regionalni razvoj. Z urejeno infrastrukturo bo mogoč ustrezen razvoj gospodarstva, s tem pa tudi zaposlitvene možnosti prebivalstva.

V letošnjem letu so porušili stanovanjske in industrijske objekte na območju, sedaj pa gradijo pilotne stene in podporne zidove. V začetku prihodnjega leta bodo porušili še zadnji objekt ob cesti (nekdanji konzum TKI). Velik gradbeni zalogaj izvajalce čaka v prihodnjem letu z gradnjo novega plinovoda do obeh podjetij – steklarne in kemične tovarne. Zaradi vseh del bo potrebna občasna polovična zapora glavne hrastniške vpadnice.

Kot je povedal predstavnik izvajalca del, podjetja AGM Nemec, Rok Mlakar dela zaenkrat potekajo po načrtu. Želijo si mile zime, da boda lahko pravočasno zaključili pripravljanja dela do prihodnje jeseni.

Naložba je vredna 4,5 milijona evrov, Evropska unija in Republika Slovenija sofinancirata 3,3 milijona evrov, preostanek pa Občina Hrastnik iz proračuna.

Savus

Foto: Občina Hrastnik