V cerkvi Imena Marijinega na Sveti Planini so v preteklih dneh zaključili s konservatorsko-restavratorskim posegom na Marijini omari.

Marijina omara se je nahajala se je v bližnjem župnišču. Župnišče je v slabem stanju in ni primerno za hrambo. »Vse to je opazoval ljubitelj kulturne dediščine Jure Ferlan. Opozoril je gospoda župnika in uspešno prijavil projekt obnove omare na Javni razpis za izbor projektov na področju nepremične kulturne dediščine Republike Slovenije,« pravi konservatorka-restavratorka Albina Kržič.

V maju 2021 so omaro prepeljali v restavratorski atelje in pričeli z delom. Veliko poškodb na omari je nastalo zaradi neprimernih pogojev hranjenja in delovanja lesnih škodljivcev. Po konservatorsko-restavratorskem posegu so omaro prepeljali v cerkev in jo namestili na spovednico. Vanjo so postavili že v preteklosti obnovljen Marijin procesijski kip. Dela na omari je izvedla Albina Kržič, samozaposlena v kulturi, konservatorka- restavratorka. Pri projektu sta sodelovala Jure Ferlan in Janez Forte. Za prevoz je poskrbel Stane Šuštaršič (za Škrlivc d.o.o.). Konservatorski nadzor je vodila Urška Todosovska Šmajdek (ZVKDS, OE Celje). Projekt je bil v celoti financiran s strani Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Savus

Foto: Albina Kržič

Slika1 in 2: Pred postopkom

Slika3: Po postopku

Slika4: Z leve: duhovni pomočnik Andrej Rovšek, Jure Ferlan, Maksimilijan Jani Tušek, Urška Todosovska Šmajdek, Albina Kržič

Andrej Rovšek, Jure Ferlan, Maksimilijan Jani Tušek, Urška Todosovska Šmajdek, Albina Kržič