Občina Hrastnik je objavila javni razpis za dodeljevanje občinskih denarnih pomoči v letu 2022 za nakup šolskih potrebščin in ozimnico.

Do denarne pomoči so upravičeni vsi, ki so na dan vložitve vloge upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po predpisih, ki jih ureja Zakon o socialno varstvenih prejemkih ali do otroškega dodatka do vključno 3. dohodkovnega razreda po predpisih, ki jih ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

aV letu 2022 bo Občina Hrastnik namenila denarno pomoč, namenjeno nakupu šolskih potrebščin za osnovnošolce in dijake, ki obiskujejo redno šolanje za šolsko leto 2022/2023 in so bili rojeni v letu 2004 ali kasneje. Za to pomoč je v proračunu namenjenih okvirno 8000 evrov. Višina pomoči bo odvisna od števila prejetih vlog.

Za denarno pomoč, namenjeno nakupu ozimnice, je v proračunu za leto 2022 namenjenih okvirno 11.000 evrov.

Občani vložijo vloge za dodelitev na Centru za socialno delo Zasavje, Enota Hrastnik. Vloge lahko upravičenci oddajo do 17. junija.

Savus

Foto: arhiv Savus