V Katapultu v Trbovljah so 20. septembra pripravili javni pogovor z naslovom Kako bomo uresničili evropski zeleni dogovor, na katerem sta sodelovala tudi evropska komisarka za energijo Kadri Simson in državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok.

Poleg Kadri Simson in Blaža Košoroka so se pogovora med drugimi gosti udeležili tudi župani, podžupani in direktorji občinskih uprav zasavskih občin, izvršni direktor Dewesofta Andrej Orožen, direktor Regionalne razvojne agencije Jani Medvešek, direktorica Zasavske gospodarske zbornice Tjaša Polc, generalni direktor Steklarne Hrastnik Peter Čas. V imenu občine gostiteljice je zbrane pozdravila podžupanja občine Trbovlje Maja Krajnik.

Evropski zeleni dogovor je strategija, ki temelji na preobrazbi EU v pravično in uspešno družbo s sodobnim, konkurenčnim in zelenim gospodarstvom. Cilj je, da bi do leta 2050 izničili neto izpust toplogrednih plinov in odpravili produkte, ki jih ni mogoče reciklirati. Toda ta preobrazba mora biti pravična in vključujoča za vse državljanke in državljane EU – na prvem mestu morajo biti ljudje, ki so v najbolj ranljivem položaju.

V podobnem položaju so bile (in so še vedno) tudi zasavske občine po opuščanju proizvodnje premoga. In ravno o tem je tekla beseda. Kako izročila preteklosti prenesti v prihodnost ter prednostno ustvariti nove pogoje, ki bodo zgradili nove temelje gospodarstva in oblikovali nov gospodarski okvir. Konkretno v Trbovljah to pomeni revitalizacijo rudniških površin za gospodarske namene in izgradnjo green field tovarn po standardu 4.0 tehnologije, kar načrtujejo v prihodnjih letih. V Trbovljah pa posebej stavijo tudi na Zasavski podjetniški inkubator, ki ga bo občina odprla v začetku prihodnjega leta.

Za Zasavje je ključnega pomena, da se bodo sredstva Sklada za pravični prehod lahko uporabila za podporo prestrukturiranja premogovnih regij in nadaljnjo uporabo premogovnih območij. V Sloveniji sta kot premogovni regiji prepoznani dve regiji, poleg Zasavja tudi Šaleška dolina. Zasavju je v drugačni situaciji kot Šaleška dolina, kjer še deluje rudnik. V Zasavju so jame že zaprte, prav zaradi tega so sredstva za prestrukturiranje še bolj pomembna. Ključna so nova delovna mesta, zato vodilni v Zasavju upajo, da bodo prvi razpisi objavljeni že v prihodnjem letu.

Savus

Foto: arhiv Občine Trbovlje