Župan Občine Trbovlje Zoran Poznič je na novinarski konferenci ob prazniku občine skupaj s sodelavci predstavil nekatere aktualne načrte in projekte, ki jih snujejo na Občini Trbovlje. Med drugim v občini urejujejo 4.800 metrov kolesarskih poti.

Dela v sklopu izvedbe kolesarskih površin v Trbovljah potekajo s polnim zagonom in bodo končana v poletnih mesecih. Z izvedbo operacije in umestitvijo 4.800 metrov novih kolesarskih površin na sever in jug mesta bodo s kolesarskimi površinami povezali celotno mesto in omogočili dnevno migracijo občanov. Poleg kolesarskih površin bodo na novo urejena parkirišča za e-kolesa z nadstreški z možnostjo zaklepa koles.

Trenutno potekajo dela na severnem in južnem delu mesta. Na severnem delu so dela na odsekih od Gasilskega doma do Dewesofta ter od križišča pri Komunali do cerkve sv. Martina v sklepni fazi. Gradi pa se že tudi brv čez potok v Mestnem parku, ki bo povezala novo kolesarsko pot z obstoječimi. Na južnem delu se dela odvijajo pri spodnjem Petrolu v smeri proti trgovini Hofer. Urejen je že tudi del od Lafarga proti železniški postaji, vendar pa bo po koncu gradbenih del (konec junija) na celotni trasi treba vzpostaviti še ustrezno prometno signalizacijo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna investicija znaša skoraj 2.3 milijona evrov, EU bo prispevala 1,3 milijona evrov, Ministrstva za infrastrukturo 329 tisoč, Občina Trbovlje pa 615 tisoč evrov.

Savus

 Foto: arhiv Savus