Po daljšem času in napornem obdobju spopadanja z epidemijo so v Splošni bolnišnici Trbovlje zaključili prva večja investicija v Splošni bolnišnici Trbovlje. Bolnišnica je bogatejša za novo operacijsko mizo z razsvetljavo v glavni operacijski sobi. Predstavili so jo na novinarski konferenci.

Zadnja večja investicija v Splošni bolnišnici Trbovlje je bila energetska obnova treh stavb, ki je bila zaključena v oktobru 2019. Epidemija Covid 19 je načrte preusmerila. Nabavljali so nujno opremo za zdravljenje covidnih bolnikov (nakup respiratorjev, sanitetnega materiala ter prenova prostorov neakutne bolnišnične obravnave, kjer je v času epidemije deloval Covid oddelek).

Ob umirjanju epidemije so se v bolnišnici ponovno posvetili nujnim naložbam, s katerimi dvigujejo nivo zdravljenja in oskrbe bolnikov, izboljšujejo delovne pogoje zaposlenih ter omogočajo uvedbo novih dejavnosti oz. programov.

Prva naložba v tem ciklusu je zaključena. Nova operacijska miza z razsvetljavo je ocenjena na 230.000 evrov brez ddv. Na podlagi izvedenega postopka javnega naročila pa bo vrednost naložbe nižja, skoraj 140.000 € brez ddv.

V operacijskem bloku operacije še vedno opravljajo na operacijskih mizah iz leta 1995 in 2006, zato je bilo nujno treba nadomestiti

najstarejšo mizo, ki je resnično dotrajana in z zastarelo tehnologijo. Med operacijami se uporablja teleskopska operacijska halogenska razsvetljava iz leta 2003, ki poleg velike porabe električne energije tudi viša temperaturo v delovnem območju.

Nova operacijska miza dosega najvišje kakovostne standarde, ima visoko stopnjo stabilnosti, prilagodljivosti in omogoča dodajanje različnih pripomočkov. Nove operacijske luči zagotavljajo izjemno svetilnost pri vseh nastavitvah, LED tehnologija pa je energetsko varčnejša in omogoča bolj zdravo delovno okolje.

V SBT so kupili tudi sodoben ginekološki stol, ki bo nadomestil dotrajan stol za preglede pacientk v ginekološki ambulanti na ginekološko porodnem oddelku. Vrednost investicije je 7355 evrov brez ddv. Ginekološki stol/miza je opremljen s tremi motorji za popolno prilagoditev in omogoča tudi ležeč položaj pacientke.

V SBT Trbovlje imajo v načrtu še nekaj naložb: nabava klasičnega digitalnega RTG aparata, nabava naprave za računalniško tomografijo (CT), prenova ambulante za endoskopsko diagnostiko, kompletna prenova IT in telefonije, vključno z optiko, v vseh bolnišničnih zgradbah, prenova porodnih prostorov porodnega oddelka, prezračevanje in hlajenje obeh operacijskih dvoran, prenova kuhinje in sanacija stanovanj.

Načrtujejo tudi naložbo v kompletno urejanje mirujočega prometa na območju bolnišnice z vsaj 130 novimi parkirnimi mesti. Sedaj urejajo lastništvo potrebnih zemljišč, se pogovarjajo z zasebnimi investitorji, ki bodo partnerji v projektu, pripravljajo ustrezen OPPN in ostale potrebne akte.

Na novinarski konferenci so naložbe predstavili državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Alenka Forte, vodja sektorja za investicije na MZ Jure Dolinar, direktor SBT Metod Kurent, strokovna direktorica SBT Tadeja Jelenko, predsednik sveta zavoda SBT Ervin Renko in predstojnik kirurškega oddelka SBT Marko Rifel.

MP

Foto: Arhiv SBT in MP