Odvetnik in politik Franc Roš se je rodil v znano hrastniško rodbino Roševih. Njegov ded Mihael je bil znani hrastniški kmet in gostilničar, njegov oče Ferdinand narodni buditelj, odličen gospodar na domači kmetiji, gostilničar, vzpodbujevalec novih stvari in 15 let župan Trbovelj in Hrastnika. Njegov stric Boštjan pa je bil graditelj železniških prog, cest, mostov in stavb na  območju Balkana. Brat Miloš pa je bil učitelj in ljudskoprosvetni delavec.

Mladost

Franc Roš se je rodil 26. novembra 1884 kot mlajši sin Ferdinanda Roša in Rozalije Roš (rojene Dernovšek) v Hrastniku. Gimnazijo je obiskoval v Celju, Kranju in Ljubljani, univerzo na Dunaju in Gradcu, šolanje je končal v letu 1911. Na Dunaju je bil predsednik Akademskega društva Sava. V Hrastniku se je boril za ohranitev narodnostnih pravic.

Dopisnik in prva leta službe

Dopisoval je v razne časopise, med drugim v Slovenski narod, Südsteirische Post, Jutro, revijo Lovec … Kot koncipient je služboval v Ljubljani, Ribnici in Krškem. Med prvo svetovno vojno je bil označen kot politično nezanesljiv, vrgli so ga iz oficirske šole za enoletne prostovoljce ter ga pošiljali v taborišča in zapore.

Leta 1918 je bil v Hrastniku predsednik Narodnega sveta in je storil vse, da preko razburkanih dni popelje svoj rodni kraj v novo življenje.

Župan Laškega

Leta 1919 je začel v Laškem odvetniško prakso, naslednje leto je prišel na čelo laške občine in je ostal njen župan do leta 1936. Pod njegovim vodstvom je občina postala mesto, dobila je vodovod, asfaltirane ceste, Sokolski dom, novo (Gostilniško) pivovarno, električno razsvetljavo itd. Roš je bil načelnik okrajnega cestnega odbora, ustanovil je mestno godbo in postal načelnik Gasilskega društva. Bil je predsednik mestne organizacije demokratske (samostojne demokratske) stranke in JNS. Okupator ga je preganjal in izgnal v Srbijo (v Sevojno). Svobodo je dočakal v Ljubljani. Kasneje je delal kot pravni referent laške občine.

Franc Roš je umrl 6. januarja 1976 v Laškem.

Savus

Foto: Slovenska biografija, Josip Pelikan

Viri in literatura

Janko Orožen, Roš, Franc (1884–1976). Slovenska biografija, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: Alfonz Gspan, SAZU, 1960.

Karel Bačer, Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto, Obrazi slovenskih pokrajin, 2020

Josip Pelikan: Portretist 2006, slika