Na področju zbiranja, odvoza, obdelave in odlaganja odpadkov je Komunala Zagorje lani beležila manj skupno zbranih odpadkov kot leto prej.

Količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov je znašala 2718 ton oz. 72 ton manj (-2,58 %) kot leta 2020. Biološke odpadke je zbiralo okoli 40 odstotkov prebivalcev, skupna količina odpadkov je znašala dobrih 681 ton oz. 63,5 tone manj (-8,5 %) kot leto prej.

Za skoraj 88 odstotkov se je povečal odvoz kovinskih odpadkov, sledi les s 33,5 odstotka več odvrženega odpada. Znižala pa se je količina zbranih odpadkov iz stekla (44,8 %), tekstila (16,2 %), odpadnih nagrobnih sveč (11,4 %), …

Na območju občine Zagorje ima Komunala Zagorje postavljenih 122 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, 12 posod za odpadna jedilna olja, 6 zbiralnic za električno in elektronsko opremo in 8 zabojnikov za tekstil, občani pa imajo možnost, da odpadke odpeljejo v zbirni center, kjer deluje tudi kotiček za oddajo še delujočih aparatov.

Savus

Fotografija je simbolična