Na javni poziv k članstvu v tem partnerstvu se je odzvalo 41 zainteresiranih organizacij in posameznikov. Namen LAS-a je spodbujati trajnosten in uravnotežen razvoj podeželjain urbanih območij. To naj bi dosegli z združevanjem človeških, prostorskih in finančnih virov po pristopu »od spodaj navzgor«. Prebivalstvo naj bi se namreč aktivno vključevalo v načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju. S projekti, v katere bodo poskušali vključevati več ciljnih skupin, nameravajo spodbujati socialno vključevanje ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševati regionalne razvojne razlike in pospeševati gospodarski razvoj območja, ohranjati naravo, varovati okolje, kulturno dediščino in krajino.

ZT