petek, 21 junija, 2024

Iz te kategorije

KS Prapretno

KS Prapretno je ena od devetih KS v Občini Hrastnik, ki so z lanskim novembrom dobile novo vodstvo (le v eni je »stari« predsednik dobil še en mandat). Štirje od petih članov sveta KS, vključno z njegovim predsednikom, so na svojih položajih »sveži«.

KS Prapretno meji na Trbovlje in na hrastniški KS Rudnik in KS Steklarna. Začne se pri koncu Veličkove ceste, nato pa se pri zadružnem oz. gasilskem domu razveja – desno proti Pleskem, kjer je meja pri kamnolomu in dnevnem kopu, na levi strani pa meji na naselje Novi dom. KS sestavljata dve naselji. Manjše je Plesko, kjer na nekaj več kot pol kvadratnega kilometra živi približno 40 krajank in krajanov. Večje naselje je Prapretno pri Hrastniku, ki se deloma »preliva« tudi čez občinsko mejo, v Trbovlje. Krajevno skupnost je s sosednjo občino povezala v zadnjih dveh letih urejena cesta preko platoja Ojstro, ki ji krajani pravijo kar »čez hrib«. Cesto so uredili v sklopu zapiralnih del RTH, v okviru sanacije površin, poškodovanih zaradi rudarjenja.

Tako kot mnoge druge krajevne skupnosti v Zasavju je tudi KS Prapretno (vsaj posredno) zaznamovalo črno zlato. Vrsto let je bilo v KS odlagališče produktov zgorevanja premoga, med drugim tudi elektrofiltrskega pepela, ki pa je danes zaprto in prekrito z zelenico, na kateri so urejene tudi sprehajalne poti. A predsednika sveta KS Tadeja Hrovatiča skrbi tudi odlaganje pepela na drugi strani hriba, na trboveljski Lakonci, »Odlaganje v Trbovljah naj na našo KS ne bi imelo vpliva, a veter delce nosi vsepovsod in gotovo jih je prinesel tudi v Prapretno,« pravi.

Praznik v spomin na izgnanstvo

Krajevni praznik v KS Prapretno obeležujejo v spomin na leto 1941, ko so Nemci v izgnanstvo v Brestanico in nato v hrvaško Petrinjo odpeljali več sto Hrastničank in Hrastničanov. Letos so krajevni praznik slavili 14. septembra, v prihodnje pa bodo slavje, tako predsednik Tadej Hrovatič, vsako leto pripravljali prvi konec tedna v septembru.

V KS delujeta dve društvi. Društvo korenine Prapretno so ustanovili leta 1991, člane pa povezujejo športni interesi, kot so balinanje, nogomet in namizni tenis. Večkrat letno se odpravijo tudi na izlete in organizirajo smučarska tekmovanja.

V okviru Gasilske zveze Hrastnik v KS deluje Prostovoljno gasilsko društvo Prapretno. Ustanovni občni zbor društva, takrat še gasilske čete Prapretno, je bil 7. novembra 1945. To pomeni, da je PGD Prapretno pred štirimi leti praznovalo sedemdesetletnico svojega obstoja. Gasilci iz Prapretna so se v začetku letošnjega septembra kot del GZ Hrastnik udeležili parade v Metliki ob 150. obletnici organiziranega gasilstva na Slovenskem. Kot v mnogih manjših krajevnih skupnostih je tudi v KS Prapretno gasilsko društvo močno vpeto v življenje krajanov in krajank. Gasilski dom je hkrati tudi zadružni dom – polovica stavbe je namreč v lasti občine, polovica pa v lasti gasilskega društva. Tam se srečujejo člani sveta KS, v stavbi je tudi lokal Kokos bar. Štirje od petih članov sveta KS so tudi člani PGD Prapretno – tako društvo kot svet KS vodi Tadej Hrovatič. Gasilsko društvo je glavni organizator vsakoletnega kresovanja, največje prireditve v KS.

V krajevni skupnosti konec decembra otroke obdaruje Božiček, pripravijo namreč manjšo prireditev, ki jo obiščejo tudi otroci iz drugih krajevnih skupnosti v Hrastniku. Božiček se z okrašenim traktorjem pripelje do dvorane v gasilskem domu, kjer ga pričakajo otroci, nato pa v dvorani razdelijo darila in uživajo ob glasbi.

Martina Drobne

Foto: Tanja Kralj

Isti avtor