Javno podjetje Komunala Zagorje je na objekt delavnic, ki se nahaja za upravno zgradbo podjetja, postavilo sončno elektrarno, ki bo Komunali Zagorje zagotavljala samooskrbo z električno energijo.

Fotovoltaična elektrarna nazivne moči 34,4 kW z vgrajenimi sončnimi paneli skupne moči 44,69 kW bo električno energijo začela proizvajati predvidoma z novim letom. S proizvedeno energijo bo podjetje znižalo stroške za električno energijo, saj računajo, da jo bodo proizvedli dovolj za objekt delavnic in za upravno zgradbo na Cesti zmage 57.

Skupna pogodbena vrednost naložbe znaša 43.898 evrov  brez ddv, v celoti jo financira podjetje iz lastnih sredstev.

Savus

Foto: Komunala Zagorje