V Laškem se je pred kratkim končal Natečaj za ureditev starega mestnega jedra. Namen natečaja je bil pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za oblikovno ter funkcionalno prenovo osrednjih odprtih javnih površin v mestnem jedru Laškega. Iskali so tudi rešitve za prenovo javnih površin s kakovostno zasnovano urbano opremo in ureditvijo peščevih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa ob sočasnem načrtovanju površin za dostavo in intervencijo ter površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti.

Natečajne elaborate s ponudbami je pravočasno oddalo 9 kandidatov. Vsi elaborati so imeli bistvene sestavne dele, ki so omogočali izvedbo ocenjevanja in preverjanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje. Ocenjevalna komisija je na sejah pregledovala in ocenjevala natečajne elaborate ter se soglasno odločila, da podeli samo dve priznanjo ter podeli nagrade prvim trem najbolje ocenjenim. Ocenjevalna komisija je soglasno sprejela tudi sklep, da se celotni nagradni in odškodninski sklad podelita in prerazporedita med nagrade, priznanji in odškodnine.

Prvo nagrado v vrednosti 5400 evrov prejme elaborat arhitekta Matevža Zalarja. Pri izdelavi ponudbe so sodelovali avtorji Matevž Zalar, Miha Munda, Rok Staudacher, Lev Rahovsky Šuligoj, Tadej Urh, Ambrož Bartol in Jana Kozamernik.

Druga nagrada, 4400 evrov, pripada ponudniku ATELIER arhitekti d.o.o. Avtorji so Jurij Kober, Maja Kovačič, Peter Plantan, Tanja Paulin, Urša Podlpinik, Ina Radšel, Andrea Šepić, Iztok Kavčič in Simona Maksimović.

Tretjo nagrado v vrednosti 3400 evrov dobi natečajni elaborat ponudnika Ravnikar Potokar Arhitekturni Biro d.o.o. z avtorji Robertom Potokarjem, Ajdinom Bajrovićem, Virginio Vrecl, Matejem Fornazaričem, Javierjem Carrero, Mino Gutović, Tino Gradišer, Jernejem Borkom in Tanjo Simonič Korošak.

Ocenjevalna komisija je elaborate vrednotila glede na skladnost zasnove, kakovost urbanistične, arhitekturne in krajinsko-arhitekturne zasnove, merila gospodarnosti, trajnostnosti in energetske učinkovitosti.

O izbrani ponudbi oz. izbranem natečajnem elaboratu je ocenjevalna komisija ugotovila, da izpolnjuje kriterije in pričakovanja razpisa. »Rešitve delujejo resno in izvedljivo, brez pretenzij po nepotrebnem dodajanju in krašenju. Umirjena eleganca predlaganih rešitev ponuja nevtralen, pa vendar unikaten, sodoben paspartu za urbano življenje in razvoj mesta. Razrešuje zagate in dileme obstoječega, mesto očisti, resetira in ga s smiselnimi potezami, materiali in detajli ponovno poveže v celoto,« so zapisali. Podana ocena investicije v elaboratu Matevža Zalarja znaša dobrih 3,5 milijona evrov, cena projektne dokumentacije pa 252 tisoč evrov.

Savus

Foto: arhiv Občine Laško