Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik je v soboto, 12. oktobra, za svoje člane organiziralo vojaško strokovno ekskurzijo na Vrhniko in Borovnico.

Namen ekskurzije je bil seznaniti udeležence z razmerami na območju odgovornosti 53. Območnega štaba Teritorialne obrambe Logatec in aktivnostmi TO pred in v času osamosvojitvene vojne 1991, delovanjem enot JLA na območju občin Vrhnika in Borovnica pred in med osamosvojitveno vojno ter taktičnim delovanjem enot in štaba 53. OŠ TO Logatec med osamosvojitveno vojno.

Zgodaj zjutraj se je zbralo 26 udeležencev strokovne ekskurzije. Na Vrhniki sta jih pričakala Matjaž Stražišar, predsednik OZSČ Vrhnika – Borovnica, in Jožef Molk, član predsedstva združenja in sekretar OZVVS Vrhnika – Borovnica.

Jožef Molk je bil poveljnik Občinskega štaba TO Vrhnika, po reorganizaciji TO pred osamosvojitveno vojno pa je postal poveljnik 53. OŠ TO Logatec, v katerega območje odgovornosti sta spadali tudi Vrhnika in Borovnica. Najprej je zbranim predstavil razmere na območju odgovornosti pred osamosvojitveno vojno, dejavnost enot TO ter moč, razporeditev in dejavnost enot JLA na Vrhniki in v Borovnici. Zatem so obiskali tri pomembne točke iz osamosvojitvene vojne: Borovnico, kjer je bilo skladišče minskoeksplozivnih sredstev, Sinjo Gorico in Cesarski vrh. Na vsaki točki je Molk zbranim natančno razložil razmere in aktivnosti obeh strani. Med premikom med delovnimi točkami je predstavil tudi posamezne dogodke, ki so se dogajali na Vrhniki in njeni okolici, ter objekte, v katerih so bili nastanjeni poveljstvo in enote JLA. Posebno se je osredotočil na delovanje 53. OŠ TO Logatec, poveljevanje z enotami TO, stike z nadrejenim poveljstvom ter sodelovanje z milico in občinskimi strukturami. Obiskali so tudi spominski park Bitka na Cesarskem vrhu, ki se nahaja v bližini Logatca, ter tehnični muzej Slovenije v Bistri.

Besedilo in foto: Jani Zore