Na vseh izpostavah Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) so danes pripravili tiskovne konference o poslovanju gospodarskih družb, podjetnikov in zadrug. V trboveljski izpostavi je izsledke predstavila njena vodja Irena Murnc. V Zasavju je AJPES za leto 2018 podatke zbral iz letnih poročil 1027 družb, 1335 podjetnikov in osem zadrug.

Poslovanje zasavskega gospodarstva v zadnjih nekaj letih je stabilno, je povedala Irena Murnc. Zasavske družbe so zadnja tri leta poslovale pozitivno. Njihovi prihodki so se v primerjavi s prejšnjimi leti povišali, ravno tako število zaposlenih in neto dodana vrednost. Povečali so se tudi prihodki na zaposlenega in neto dodatna vrednost na zaposlenega. Povprečna mesečna plača se je povišala, a še vedno ostaja pod slovenskim povprečjem. Neto dobiček zasavskih družb je bil v lanskem letu zaradi povišane čiste izgube za dva odstotka nižji kot v letu 2017.

Uspešno so poslovali tudi podjetniki – poslovni izid podjetnikov narašča že zadnja tri leta in je tako trenutno najboljši v zadnjih desetih letih. Zasavski podjetniki so povečali obseg poslovanja, neto dodano vrednost in število zaposlenih. Njihovi kazalniki poslovanja so primerljivi s slovenskim povprečjem, plače zaposlenih pri zasavskih podjetnikih pa so nekoliko nižje od slovenskih.

Po podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo v Zasavju na novo registriranih 49 družb in 297 podjetnikov (šest družb več in en podjetnik manj kot v 2017), izbrisalo pa se je 51 družb in 244 podjetnikov (štiri družbe in deset podjetnikov manj kot v 2017).

Zadruge, je sklenila Murnc, so v letu 2018 poslovale bolje kot v letu 2017, niso pa bistveno vplivale na rezultate poslovanja regije.

Besedilo in foto: MD