sobota, 13 aprila, 2024

Iz te kategorije

Gorazd Kajič za župana Trbovelj

Če bi morali izbrati po eno najlepšo stvar v vsaki od zasavskih občin, katere tri bi to bile?

Kdor prebiva v Zasavju, težko izpostavi najlepšo stvar, ker je vse v naši dolini najlepše.

Če boste izvoljeni za župana, kako si boste prizadevali za sodelovanje med zasavskimi občinami?

Z manj tekmovalnosti in več komunikacije, saj le ta daje pravo podobo za skupni cilj.

Kateri skupni projekti (gospodarski, turistični, kulturni, športni ali drugi), ki trenutno že potekajo v Zasavju, se vam zdijo pomembni in bi se zanje zavzemali tudi kot župan?

Danes ne začenjamo iz nič, temveč iz nekega kapitala, ki ne sme in ne more zapraviti tisto, kar smo do sedaj zgradili, lahko pa strmimo k bolj preseženi vrednosti. Projekti, ki se morajo nadaljevati, so starejši za starejše, program podjetno v svet podjetništva, podaljšanje zapiranja RTH-a, HE na srednji Savi, projekt za zaposljivost mladih itd.

Ali se po službenih ali prostočasnih opravkih odpravite tudi v drugi dve zasavski občini – kam?

Seveda zahajam v sosednje občine, po hribih in trgovinah, na igrišča ter sprehode in nenazadnje tudi tja, kjer je hram kulture.

Koga bi predlagali za Zasavko ali Zasavca leta 2018 in zakaj?

Smo narod uspešnih, sposobnih, ustvarjalnih in marljivih ljudi s številnimi talenti in na to moramo biti ponosni. V zadnjem obdobju pa iz naših krajev kraljujeta Nika Barič ter Primož Roglič. Menim, da ni potrebno razlage …

ZT

Isti avtor