Na 18. seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije 19. januarja v Trbovljah je dosedanji predsednik Peter Misja vodenje organizacije predal županji Trbovelj Jasni Gabrič. S tem bo organizacijo, ki letos praznuje 30 let obstoja, prvič v njeni zgodovini vodila ženska.

Seje predsedstva se je udeležil tudi minister, pristojen za lokalno samoupravo, Boštjan Koritnik, ter državna sekretarja Urška Ban in Boštjan Jambrovič.

Peter Misja je ob primopredaji poudaril, da je bilo obdobje njegovega predsedovanja polno izzivov in preizkušenj ter, da ga veseli, da je bilo sodelovanje z ministrom za javno upravo Boštjanom Koritnikom in tudi z vlado RS ves čas korektno. Izpostavil je največje uspehe v obdobju njegovega predsedovanja: uspešna pogajanja za višino povprečnine v letih 2021, 2022 in 2023, prvič po uveljavitvi ZUJF sredstva za investicije v višini 8% skupne primerne porabe, bistveno manjše stroške za občine, predvsem pa dejstvo, da se je znotraj SOS vedno našlo takšne rešitve, ki so dobre za vse občine in ne le nekatere. Kot izzive predsedovanja pa je izpostavil do sedaj še neuspešne poskuse združevanja predstavniških organizacij občin ter odpravo omejitev ZUJF glede prejemkov županov, ki zanje še vedno veljajo.

Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič je prevzela predsedovanje Skupnosti občin Slovenije, ki letos obeležuje 30 let delovanja, kot prva ženska v zgodovini obstoja reprezentativnih organizacij občin v Sloveniji. »Zagotovo bo del našega dnevnega reda v prihodnje zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev občinam, sodelovanje in upoštevanje občin pri nastavljanju prihodnje evropske finančne perspektive ter ostale politike« je povedala in dodala, da »ne smemo pozabiti, da Skupnost občin Slovenije v tem letu obeležuje lep jubilej in sicer 30 let delovanja. Tudi temu bo letos posvečena naša pozornost.«

Poleg primopredaje poslov predsedovanja so županje in župani z ministrom Koritnikom razpravljali tudi o problematiki izvajanja inšpekcijskih nadzorov v skladu z veljavno zakonodajo ter izmenjali mnenja in pričakovanja glede lokalne samouprave v tekočem letu.

Seji se je priključili tudi Črt Poglajen, direktor Inštituta za študije prekariata na temo odprave prekarnosti in zagotovitve dostojnega dela. Povedal je, da je odpravljanje prekarnega dela izjemnega pomena za razvoj občin, države in posameznika, zato so na Inštitutu za študije prekariata izdelali postopek za identifikacijo prekarnega dela ter indeks prekarnosti. Z uporabo predstavljenih orodij je možen doprinos tako pri realizaciji Strategije razvoja Slovenije 2030, kot k politikam, ki so na lokalni ravni sprejete in urejajo predvsem področje mladih, dolgožive družbe in socialne izključenosti. Skupnost občin Slovenije bo z inštitutom sodelovala pri obveščanju občin o obstoju navedenih orodij.

Doc. dr. Branko Škafar iz Inštituta SI je predstavil projekt Uspešna občina, ki je namenjen dvigu kakovosti storitev in dela v lokalni upravi. Sodelovanje pri projektu prinaša občini in občinski upravi veliko koristi pri vsakdanjem delu (preglednost, doslednost, urejenost) hkrati pa doseže najpomembnejši cilj, to je stalno izboljševanje zadovoljstva občanov in ostalih deležnikov občine. Prisotne županje in župane je povabil k sodelovanju (najprej pilotne občine), v primeru uspešne prijave projekta na razpise za evropska sredstva pa k vključitvi v okviru projekta.

Savus

Foto: arhiv Savus