Dr. Martina Orožen, doktorica znanosti, izjemna jezikoslovka in za njene domače v Turju enostavno Tinka, je danes dopolnila 90 let. Za izjemno strokovno delo je prejela več visokih priznanj, med drugim je častna občanka občine Hrastnik in zaslužna profesorica Filozofske fakultete v Ljubljani. Kljub izjemnosti na znanstvenem področju (je ena najbolj vidnih slovenskih jezikoslovk) je ljudi okrog sebe vedno navduševala tudi s svojo preprosto osebnostjo.

Življenjska pot dr. Martine Orožen se je pričela 12. oktobra 1931 v Turju, vasici v hrastniški občini. Izhaja iz kmečkega rodu izjemnih ustvarjalcev, zapisanih slovenski zgodovini, zemljepisu, družbenemu življenju, šolstvu in, seveda. jezikoslovju. Nežna leta je preživela v Turju, kjer je vsrkala vase domačo govorico. Morda je bila to vzpodbuda za kasnejše raziskovalno zanimanje za jezikovno bogastvo slovenskih narečij in govorov. V domači vasi je preživela otroštvo z imenitnimi starši in starimi starši. Vojna je njeno mladost spremenila v težko življenjsko preizkušnjo.

Leta 1942 so v Mariboru kot talca ustrelili očeta Martina, s katerim si deli ime. Za kmečko družino, ostali so mama Marija in 6 otrok, se je pričelo težko obdobje. Po vojni so se raztepli po svetu, vendar ostali močno povezani. Martina je odšla v gimnazijo v Celje, kjer je stanovala pri stricu Janku, znanemu zgodovinarju. Že v osnovni šoli v Turju in na Dolu je spoznala nekaj dobrih učiteljev, prav tako v gimnaziji.

Potem pa se je pričel študij v Ljubljani, kjer so ji predavali še humanistično usmerjeni profesorji starega kova. Leta 1957 je diplomirala iz slovenskega jezika s književnostjo in iz primerjalnega slovanskega jezikoslovja, leta 1966 pa doktorirala z disertacijo Razvoj futuralno – modalnih oblik v knjižni slovenščini od 16. do 19. stoletja. Na ljubljanski Filozofski fakulteti je postala istega leta asistentka za staro cerkveno slovanščino, leta 1872 docentka, pet let kasneje izredna in leta 1984 redna profesorica za zgodovinsko slovnico in dialektologijo slovenskega jezika.

Dr. Martina Orožen se je študijsko izpopolnjevala na Poljskem v Varšavi in Krakovu ter v Avstriji na Dunaju in v Gradcu. Kot gostujoča profesorica je predavala na številnih evropskih univerzah v Italiji, Avstriji, Nemčiji, Ukrajini, Srbiji, Makedoniji, na Slovaškem, Poljskem in Hrvaškem. Raziskovala je predvsem zgodovinsko oblikoslovje in besedoslovje, pri Znanstvenem inštitutu Filozofske fakultete je bila tudi nosilka raziskovalne naloge Razvoj slovenskega besedišča. Vodila je Dialektološko sekcijo Inštituta za slovenski jezik pri SAZU, Slavistično društvo Slovenije in več seminarjev slovenskega jezika, literature in kulture. Izdala je štiri znanstvene monografije: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika (1996), Oblikovanje enotnega slovenskega knjižnega jezika v 19. stoletju (1996), Razvoj slovenske jezikovne misli (2003) in Kulturološki pogled na razvoj slovenskega knjižnega jezika: od sistema k besedilu (2010).

Dr. Martina Orožen je najboljša slovenska poznavalka in razlagalka diahronih jezikovnih vprašanj iz zgodovinske slovnice slovenskega jezika. V strokovnih krogih je izjemno cenjena zaradi izjemno predanega dela, pa tudi zaradi izjemne osebnosti. Za štiridesetletno znanstveno raziskovalno in pedagoško delo je prejela zlato odličje Univerze v Ljubljani (2001), leta 2016 so jo imenovali za zaslužno profesorica, za posebne dosežke na področju slovenskega jezikoslovja pa je prejela nagrado Ustanove patra Stanislava Škrabca. Od leta 2011 je častna občanka občine Hrastnik.

MP

Foto: Wikipedia

Viri

Enciklopedija Slovenije. (1994). Knjiga 8. Ljubljana: Mladinska knjiga

Dr. Irena Orel Pogačnik: Ob šestdesetletnici prof. dr. Martine Orožen – oktober 1991

Dr. Zinka Zorko – Življenjepis dr. Martine Orožen v knjigi Kulturološki pogled na razvoj slovenskega knjižnega jezika – december 2010

Globinska moč besede: red. prof. dr. Martini Orožen ob 80-letnici. (2011). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta.

Marko Planinc – pogovor z dr. Martino Orožen – februar 2011

Marko Planinc: oddaja Mi smo pa od tam doma, Radio Kum Trbovlje, 2011