Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v sodelovanju z izvajalsko Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT)  je objavilo prvi javni razpis iz Načrta za okrevanje in odpornost –  Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO (JR RRI NOO).

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev. Podprli bodo projekte, ki bodo usmerjeni na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov, je 45 milijonov evrov. Na razpisu lahko upravičenci pridobijo med 50.000 in 300.000 evrov nepovratnih sredstev. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezno podjetje v konzorciju je različen glede na njegovo velikost, giblje se med 25 % do največ 60 %.

Razpis ima dva roka za oddajo vlog. Prvi se izteče 17. maja, letos, drugi pa 3. aprila 2023.

Več o razpisu in projektna dokumentacija je na voljo na tej povezavi.

Savus

Foto: RRA Zasavje