V letih 2016 in 2017 se je združenju priključilo precej novih članov, ki pa niso imeli vojaških činov, niti so služili vojaški rok. Zaradi tega je v drugi polovici leta 2017 predsedstvo združenja začelo razmišljati o spremembah statuta in uvedbi poskusnega obdobja za nove člane. S statutom je opredeljeno enoletno poskusno obdobje za nove člane in obveznosti, ki jih morajo novi člani izpolniti, da bi se sprejeli v polnopravno članstvo v združenje.

Namen poskusnega obdobja je, da se kandidati pred sprejemom v polnopravno članstvo seznanijo z aktivnostmi združenja in da preveri, če so njegovi osebni interesi skladni s programskimi cilji in aktivnostmi združenja. V času poskusnega obdobja jih spremljajo in vodijo mentorji, ki jih določi predsedstvo združenja. Predsedstvo združenja izda sklep o poskusnem obdobju, v katerem se opredeli trajanje poskusnega obdobja, zahteve, ki jih mora izpolniti kandidat izpolniti in mentor, ki bo spremljal in vodil kandidata v času poskusnega obdobja. Novi član mora med poskusnim obdobjem preučiti Statut, se udeležiti določenega števila načrtovanih dogodkov in pokazati interes za delovne akcije in delo v organizacijskih aktivnostih združenja in se jih udeleževati.

Kljub uvedbi poskusnega obdobja za nove člane častniki ugotavljajo, da interes za vključitev v njihovo združenje ni upadel. Od aprila 2018 do februarja letošnjega leta je 10 kandidatov vložilo prošnjo za sprejem v združenje. Vsi že pridno izponjujejo obveznosti v poskusnem obdobju.

Jani Zore

Foto: Gregor Koritnik in Jani Zore