V sklopu gradnje kolesarske steze Zagorje-Orehovica so se lotili del na štirih kilometrih odsekov trase in opravili tudi najzahtevnejši del gradbenih posegov.

Groba gradbena dela na odseku od semaforiziranega križišča pri Sparu do gradbišča, ki ureja vstop v Obrtno cono Kisovec, so v celoti zaključena, razen na delu Ceste Otona Župančiča od novega krožišča v Toplicah do odcepa za Čolnišče, kjer bodo odsek asfaltirali, ko bodo temperature to dopuščale.

Dokončali so tudi dela na odseku od naselja Gladež na Izlakah do naselja Medijske toplice, razen dela ob regionalni cesti na območju mostu pri bazenu Medijske toplice. Dela na tem odseku bodo prilagodili dokončanju del na državni cesti, ki jih izvaja podjetje IPI. Predviden zaključek del je do konca marca.

Na delu trase od Gladeža proti družbi Eti so se dela začela izvajati na odseku, kjer je potekal začasni obvoz zaradi rekonstrukcije mostu preko potoka Orehovica, dela bodo zaključena aprila. Prav tako dela tečejo po desnem bregu potoka Medija, od družbe Xella proti Izlakam.

Ker je gradnja kolesarske steze Zagorje-Orehovica povezana z izgradnjo treh mostov na Izlakah in gradnjo krožišča pri OC Kisovec, rok za dokončanje del pa je s strani investitorja naložbe, Družbe Republike Slovenije za infrastrukturo, podaljšan do avgusta, bo tudi zaključek kolesarske steze prilagojen tem delom.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Savus

Foto: Občina Zagorje