četrtek, 23 maja, 2024

Iz te kategorije

Bdijo nad energetsko sanacijo

Da bi zmanjšali korupcijska tveganja pri porabi evropskih sredstev, so na pobudo Evropske komisije uvedli projekt Pakt integritete. V Sloveniji ga pilotno izvajajo pri energetski sanaciji slovenskih bolnišnic in prva med njimi je Splošna bolnišnica Trbovlje (SBT). 

Neodvisni opazovalci so skrbno pregledali prvo fazo izvajanja javnega naročila, ki zajema obdobje, ko so v SBT aprila 2016 opravili energetski pregled, novembra podpisali pakt, decembra pa se odločili za javno naročilo. V začetku leta 2017 je bil njihov investicijski program potrjen, avgusta izdana odločitev o sklepu postopka, novembra pa sklep o začetku postopka.

»V vsaki fazi javnega naročila se srečujemo z drugačnimi tveganji. Naročnik mora z upoštevanjem postopkov in najboljših praks ta tveganja manjšati ter aktivno preprečevati, s tem pa stori največ za smotrno porabo javnih sredstev,« je povedal vodja projekta Sebastjan Peterka.

Neodvisni opazovalci so v primeru SBT ugotovili nekaj minimalnih neskladij med podatki o stroških in rabi energije, zato priporočajo, da v prihodnje zunanji strokovnjak izvede recenzijo projektne dokumentacije. Zaznali so tudi, da je prva faza trajala dlje od predvidenega načrta, kar je zamaknilo izvedbo. Po načrtih bi morala biti prva faza zaključena aprila lani, bila pa je pol leta pozneje. »To sicer na investicijo ne vpliva, vpliva pa lahko na doseganje ciljev,« pravijo opazovalci.

Ker želijo s svojimi aktivnostmi seznanjati tudi lokalno skupnost, so podrobnejše informacije o projektu od prejšnjega tedna izobešene v okolici bolnišnice ter tako na voljo vsem mimoidočim. Prav tako so na gradivih navedeni komunikacijski kanali za posameznike, ki bi želeli z informacijami prispevati k boljši izvedbi Pakta integritete.

ZT

Isti avtor