V vsakdanjem življenju težko shajamo brez določenih usvojenih spretnosti. Vsaka generacija osnovnošolcev in dijakov tarna nad  zahtevnostjo matematičnih formul in slovničnih struktur, vendarle so spretnosti, brez katerih ne mine dan v našem življenju.

Uporabna matematika in slovenščina

Matematiko mnogi uporabimo še preden vstanemo, ko npr. pogledamo na uro in izračunamo, kolikokrat lahko podaljšamo dremež na budilki. Med vožnjo v službo morda preračunamo, ali bo zaloga goriva zdržala do jutri. Ali pa si pred zajtrkom izmerimo krvni tlak in rezultate zabeležimo v tabelo … Tudi slovenščino menda obvladamo, saj jo govorimo že od rojstva. Pa vendar se včasih, ko je potrebno izpolniti kakšen obrazec, napisati dopis oz. pritožbo ali prebrati (in razumeti) navodila za uporabo naprave, ki smo jo pravkar kupili, malo »popraskamo« po glavi … To so tiste spretnosti, brez katerih v življenju ne gre. Koronski čas nas je opozoril, da so za funkcionalno pismenost, poleg matematičnih in bralnih, pomembne tudi digitalne spretnosti.

Vsak četrti v Sloveniji manj spreten

Mednarodna raziskava PIAAC (2014−2016) je pokazala, da ima v Sloveniji vsak četrti odrasel matematične, besedilne in digitalne spretnosti slabše razvite. To pomeni, da vsak četrti odrasli težko ali manj kakovostno opravlja svoje delo, z različnimi ovirami pa se srečuje tudi na osebnem področju. Rezultati raziskave pa so tudi potrdili, da so odrasli z višjimi spretnostmi v življenju bolj uspešni, saj imajo več priložnosti za boljšo zaposlitev, višji dohodek, boljše zdravje in osebno zadovoljstvo. Tega pa si vsi želimo, kajne?

Preverite svoje spretnosti

Vas zanima, kakšne so vaše spretnosti? Želite preveriti, kam se uvrščate v  primerjavi z odraslimi, ki so sodelovali v raziskavi PIAAC (tako v Sloveniji, kot mednarodno)? Bi želeli svoje spretnosti izboljšati? Na Zasavski ljudski univerzi (ZLU) od decembra 2020 deluje t.i. SVOS točka, prek katere lahko dostopate do brezplačnega spletnega vprašalnika, s katerim preverite svoje spretnosti. Vprašalnik lahko rešite prek spleta kar od doma, na svojem računalniku, ali na ZLU. Za reševanje potrebujete »žeton« in dve uri časa, pri čemer lahko reševanje razdelite na več etap. Po zaključenem reševanju boste dobili osebno in zaupno povratno informacijo. O rezultatih in možnostih izboljšanja spretnosti pa se lahko pogovorite s svetovalkama v Svetovalnem središču ISIO.

Dodatne informacije in dostop do žetona:

Valentina Uran, valentina.uran@zlu.si, tel. 03 56 31 191, 030 366 777 in

Tina Polajnar Povše, tina.polajnar-povse@zlu.si, tel. 03 56 55 125, 030 366 778

Valentina Uran, Zasavska ljudska univerza

PR objava