Župani so na današnji seji Državnega zbora, kjer so poslanci obravnavali tudi predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, izvedli tihi protest. Ne strinjajo se namreč z nižanjem povprečnin, ob čemer opozarjajo na dinamiko stroškov in izpad kohezijskih sredstev. Po oceni županov bi primerna povprečnina morala znašati 536 evrov, in ne predlaganih 525. Občine se že zdaj soočajo z likvidnostnimi težavami, ki jih rešujejo s posojili, jemanjem sredstev iz namenskih virov in sredstev za investicije.
Tihega protesta sta se iz Zasavja udeležila tudi hrastniški župan Miran Jerič in trboveljska županja Jasna Gabrič, podpredsednica Skupnosti občin Slovenije. Za spletni časopis Zasavc.net je dejala: »Pred leti je vlada prepričevala javnost, da so občine prezadolžene, danes nas pa vlada prepričuje, da nismo tako zelo zadolženi in nam ponuja ugodne kredite! Vsako leto imamo več stroškov, ki jih s povprečninami vse težje pokrivamo.«

ZT