Javno podjetje Komunala Trbovlje je z aprilom že drugič v tem letu znižala cene ogrevanja.

»Zaradi zakupov količin zemeljskega plina po cenah, nižjih od regulirane, je Komunala Trbovlje lahko s 1. aprilom že drugič v tem letu znižala ceno toplote za vrtce, osnovne šole, izvajalce zdravstvene in socialno varstvene dejavnosti ter za poslovne in ostale odjemalce, tokrat na 160,71185 €/MWh. Cena toplote za gospodinjstva ostaja 98,70000 €/MWh,« so zapisali v izjavi za javnost na trboveljski komunali.

Savus

Foto: arhiv Savus