četrtek, 25 aprila, 2024

Iz te kategorije

Znatno onesnaževanje Ministrstva za okolje

Društvo Eko krog nasprotuje predlaganim spremembam Zakona o varstvu okolja. Pripombe so iz Eko kroga 9. oktobra poslali Ministrstvu za okolje in prostor, a do danes še niso prejel odgovora. Po novi zakonodaji bi lahko okoljevarstveno dovoljenje pridobila tudi tista podjetja, ki ne dosegajo standardov najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT), če bi ministrstvo ocenilo, da je uvedba teh za podjetje predraga.
V novem zakonu se po besedah Uroša Macerla, predsednika Eko kroga, uvajajo nemerljivi izrazi, kot so npr. znatno onesnaževanje. Veljavnost enkrat izdanega dovoljenja naj bi bila časovno neomejena in to zaradi t. i. odpravljanja administrativnih ovir. Ministrstvo naj bi imelo možnost s seznama nevarnih snovi tudi izključiti določene nevarne snovi. Okoljevarstveno dovoljenje naj se ne bi več izdajalo pred izdajo gradbenega dovoljenja, temveč pred zagonom obratovanja. Po mnenju Macerla je to nedopustno, saj se dovoljenje torej upošteva le kot gola formalnost.

Eko krog bo s svojimi pripombami pred odločanjem seznanil tudi poslance in računa na njihovo podporo.

TPK

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor