ponedeljek, 24 junija, 2024

Iz te kategorije

Izbrani projekti Partnerstva Las

Partnerstvo LAS Zasavje je javno objavilo podatke o izbranih operacijah iz naslova 1. in 2. Javnega poziva za projekte, ki se nanašajo na ustvarjanje novih delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, ki izboljšujejo kakovost življenja, varstvo okolja in ohranjanje narave ali pa zagotavljajo večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin v socialno življenje. Kot so povedali, so za zdaj objavili le naziv operacije in izvajalce, ne pa tudi vrednost posameznih investicij. Kot so dejali, bodo te objavili, ko bodo projekte dokončno potrdile tudi pristojne institucije.
Izbrani na prvem pozivu

V prvem pozivu, ki ga je Partnerstvo Las objavilo decembra lani, rok pa z januarja letos podaljšalo na februar, je bilo na voljo 419.000 evrov. Med prijavljenimi projekti so odločevalci denar razdelili za projekte Razvijajmo turizem Občine Zagorje ob Savi, ki ga bo izvedla s Kolesarskim klubom Zagorska dolina in podjetjem Practing, Ure Zasavje izvajalca E-dom s partnerji Društvo trajnostne energije, STPŠ Trbovlje in Anito Drobež, projekt Naravna dediščina Svete planine vlagatelja Občine Trbovlje v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, KPD Tončke Čeč Klek in Sašem Taškarjem, projekt Revitalizacija javnih objektov Šentlambert prijavitelja KS Šentlambert s partnerji PGD Šentlambert, Župnija Šentlambert, Boštjanom Grošljem in Antonom Aureliem, projekt TIC Hrastnik, ki ga je prijavil KRC Hrastnik, projekt Glažerji vlagatelja Steklarne Hrastnik, ki ga bodo pomagali izvesti MC Hrastnik in PD Čeče-Hrastnik, projekt KS Tirna z imenom Rstars in projekt Novo rojstvo društva Tandem Zagorje, ki ga bosta pomagala izvesti VDC Zagorje in podjetje Tridea.

Izbrani na drugem pozivu

Na drugem javnem pozivu, ki ga je Partnerstvo LAS Zasavje objavilo marca, je bilo na voljo 250.000 evrov. Izvajalci bodo z odobrenim denarjem lahko pokrili do 80 odstotkov investicije.

Med izbranimi projekti so trajnostna naravnana ureditev zunanjosti šole, ki jo bodo izvedli Občina Trbovlje, Zasavska ljudska univerza, JP Komunala Trbovlje, Socios, zavod socialnih storitev in Čebelarsko društvo Trbovlje, oživitev mizarske tradicije v Zasavju izvajalca Tim pohištvo Trbovlje, projekt Nasmeh za vse, ki ga bo VDC Zagorje izvedel v sodelovanju s Športnim društvom 365 in podjetjem Tridea, ter projekt 4. Dritl – VMR (vsebine), ki ga bo Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje izvedel s podjetjem GNS plus in Društvom za umetnost – Kum.

ZT

Isti avtor