ponedeljek, 24 junija, 2024

Iz te kategorije

Zmorem, ker znam

Program Zmorem, ker znam je namenjen brezposelnim, ki so uspešno za zaključili prvi sklop omenjenega programa in se bodo na tej podlagi lahko vključili v dvomesečno usposabljanje pri delodajalcih na konkretnem delovnem mestu.
Gre za  programe izpopolnjevanja in usposabljanja ter programe priprav na potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki so jih izvajali medpodjetniški izobraževalni centri in Ljudske univerze na različnih delovnih področjih (za pekovstvo, kuharsko pomoč, strežbo v lokalih, vodenje projektov, zaključna dela v gradbeništvu, itd.). To pomeni, da morajo biti programi usposabljanja vsebinsko prilagojeni zaključenim programom iz prvega sklopa Zmorem, ker znam, izvajali pa se bodo pri delodajalcih, ki bodo  izbrani v sklopu omenjenega javnega  povabila. Povabilo je odprto do 2. septembra.

ZT

Isti avtor