Za novega direktorja KRC Hrastnik so hrastniški svetniki po burni razpravi imenovali Miho Mirta. Dobitniki občinskih priznanj za letošnje leto pa so Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Hrastnik, Elizabeta Skočir in Nejc Ašič.

Člani Občinskega sveta Hrastnik so skoraj toliko časa kot za vse druge točke dnevnega reda porabili za razpravo o novem direktorju KRC Hrastnik. Kviaz je predlagal za to funkcijo Miho Mirta, ki je po mnenju predsednika Kviaza in podžupana Boža Majcna prepričal s svežino svojega programa. Opozicija v občinskem svetu je podpirala dosedanjo predsednico Valentino Moljk in bitka je bila divja. Strokovni svet KRC in svet zavoda sta Mirtu dala negativno mnenje, vendar po mnenju župana Marka Funkla predstavniki občine v obeh svetih niso zagovarjali stališča sedanjega vodstva občine. Na koncu je znano politično resnico jasno in glasno povedal Majcen, ko je dejal, da si zmagovalci volitev postavljajo ekipo in ima do tega pravico tudi sedanji župan Funkl. Mirt je bil z 11 glasovi za in 6 proti imenovan za direktorja KRC Hrastnik za petletno mandatno obdobje.

Svetniki so se zbrali na seji v lepem novem gasilskem domu na Dolu. Vendar pa je dvorana izjemno neakustična in je bilo razprave skoraj nemogoče spremljati. Pred sejo so si ogledali tudi prenovljeni kulturni dom sredi kraja.

Nekaj več časa so svetniki posvetili razpravi okrog Ceroza. Poslovanje (uspešno) v zadnjem letu in težave, s katerimi se srečuje Ceroz, je predstavil direktor Enes Rakovič, ki se konec meseca poslavlja iz te funkcije, saj je z mesta direktorja odstopil. S poročili o poslovanju javnih zavodov Center za socialno delo Zasavje, Zasavske lekarne Trbovlje, Zasavska ljudska univerza in OŠ NHR Hrastnik in LAS Zasavje, RRA Zasavje, KSP Hrastnik so se svetniki le seznanili. Na nobeno od poročil ni imel niti eden svetnik nobene pripombe, vprašanja ali dileme. Tako so sejo ekspresno zapustili (svojih poročil niso ustno predstavljali, ker so jih svetniki dobili v gradivu) direktorji in vodilni v vseh prej naštetih zavodih in podjetjih. Razen direktorice KSP Hrastnik Nives Venko, ki je predstavila vzroke za povišanje cen občinskih gospodarskih javnih služb. Svetniki so povišanja sprejeli, prav tako subvencioniranje cen storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Tako bo strošek na enočlansko družino ob povišanju cen in subvencijah za 2, 6 evra višji, kot doslej, so izračunali v strokovnih službah Občine Hrastnik.

Svetniki so sprejeli še kategorizacijo občinskih cest in predlog nakupa delnic družbe KSP Hrastnik. Imenovali so predstavnike ustanovitelja v svet zavoda OŠ NHR Hrastnik in komisijo za sprejem otrok v Vrtec Hrastnik ter potrdili prejemnike letošnjih občinskih priznanj. Zlato priznanje Občine Hrastnik bo prejel Rdeči križ Slovenije – območno združenje za humanitarno delo in izredno angažiranje v času razglašene epidemije COVID – 19. Bronasto priznanje pa bosta prejela Elizabeta Skočir za sočutno in požrtvovalno dolgoletno delo na področju paliative in družine ter Nejc Ašič za delo in uspehe na kulturnem področju.

Ob koncu seje je župan podal kratko poročilo o aktualnih zadevah, svetnice in svetniki pa so postavili nekaj vprašanj in pobud. Žal je bilo zaradi neakustičnosti dvorane in močnega naliva nemogoče spremljati razpravo. Vsekakor bodo morali sicer lepo dvorano novega gasilskega doma na Dolu akustično urediti, če jo bodo želeli uporabljati za srečanja, sestanke in občne zbore.

MP

Foto: FM